Boligblokk: Sammenligning av investeringskostnad (år 0) mellom forventet løsning ved dagens krav (nullalternativ B), ved endring av preakseptert ytelse til 80 %, samt den forenklede løsningen der romvarmeanlegget tilkobles distribusjonsnettet for varmt tappevann, som bl.a. tilbys av LK systems. FV angir fjernvarme, mens LV-VP angir et luft-vann-varmepumpe.
Boligblokk: Sammenligning av investeringskostnad (år 0) mellom forventet løsning ved dagens krav (nullalternativ B), ved endring av preakseptert ytelse til 80 %, samt den forenklede løsningen der romvarmeanlegget tilkobles distribusjonsnettet for varmt tappevann, som bl.a. tilbys av LK systems. FV angir fjernvarme, mens LV-VP angir et luft-vann-varmepumpe. (Illustrasjon: Asplan Viak)

Utredning i forbindelse med endring av forskriftskrav energiforsyning

Asplan Viak har utarbeidet en vurdering av kostnadskonsekvenser av en eventuell endring av andelen energifleksibel energiforsyning.

  • energi
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

I november 2015 fastsatte Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) nye krav til energiforsyning i byggteknisk forskrift (TEK10), der det het at «bygning med over 1000 m² oppvarmet BRA skal ha energifleksible varmesystemer». Dette kravet er senere inkludert i TEK 17.

Utviklet beregningsverktøy

I løpet av vinter/vår 2016 var det mye debatt knyttet til formuleringer i veiledningen til forskriften. På vegne av DiBK utarbeidet Asplan Viak derfor utredningen «Energifleksibilitet i bygg - en studie av konsekvenser av preaksepterte løsninger». Det ble i den forbindelse også et funksjonelt beregningsverktøy for å sammenligne kostnader for ulike alternativer.

Høsten 2017 ble Asplan Viak bedt om å gjennomføre en vurdering av kostnadskonsekvenser av en eventuell endring av andelen energifleksibel energiforsyning fra 60 % til 80 % av normert netto varme-behov, ved bruk av verktøyet vi har utviklet. KMD/DiBK har benyttet denne utredningen som en del av sitt beslutningsunderlag i arbeidet med å vurdere forskriftsendringer på dette punktet. 

Høring med forslag om endrede krav

KMD/DiBK har lagt på høring et forslag til endring i energiforsyningskravet til bygninger over 1000 m². Det konkrete forslaget er at andel av varmebehovet som skal dekkes av energifleksible systemer økes fra minimum 60 prosent til minimum 80 prosent. Samtidig foreslås det å endre kravet til prosentandel energifleksibelt varmebehov fra å være en preakseptert ytelse til å bli et forskriftskrav. Høringsfristen for forslaget er satt til 20.4.18. 

Beregningene i Asplan Viaks utredning tilsier at de samlede merkostnadene for utbygger (i år 0) vil ligge et sted mellom 50 og 170 kr/m², avhengig av bygningskategori og hvilken energiforsyningsløsning utbygger velger. Merkostnaden er i utgangspunktet størst for utbygger av en boligblokk, men i slike bygg kan det evt. velges en forenklet løsning for romoppvarming, der radiator-/gulvvarmeanlegget tilkobles distribusjonsnettet for varmt tappevann, noe som vil redusere merkostnaden betydelig. 

TREARKITEKTUR/20. mars 2018

– Potensialet for trearkitektur er stort i Norge

Den anerkjente arkitekten og forkjemperen for massivt tre som byggemateriale blir en av foredragsholderne under lanseringen av Building Green. Møtestedet samler den bærekraftige bygge- og arkitekturbransjen, og blir for første gang avholdt i Oslo i oktober. Les hele saken

BETONG/20. mars 2018

Årets FABEKO-konferanse inngår i den internasjonale betongkonferansen

Den store internasjonale betongkonferansen ERMCO 2018 presenterer et stort spenn i temaer og inneholder mange spennende prosjekter og nyheter, flere av disse kommer fra Norge. Arrangementet på Radisson Blu Plaza i Oslo 7.-8. juni samler rundt 400 internasjonale deltagere som vil kunne delta på 45 interessante innlegg. Les hele saken

Til toppen