Utvikler byggesystem for høye trehus

Utvikler byggesystem for høye trehus

Fou-prosjektet Woodsol skal utvikle bærekraftige løsninger i tre for høye bolig- og næringsbygg.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

I dag blir trekonstruksjoner i liten grad valgt til høye konstruksjoner fordi kjente og trygge løsninger i betong og stål innebærer vesentlig lavere risiko for utbygger og entreprenør.

Må øke spennvidden i trekonstruksjonene

Planløsningene i større bygg forutsetter lengre spennvidder i dekkene enn det som er mulig å oppnå med dagens trekonstruksjoner. Dermed velges det ofte hulldekker i betong, som er økonomisk trygt og veldokumentert.

- Dette vil vi gjøre noe med, sier forskningsleder Petra Rüther i SINTEF Byggforsk. Hun leder en av arbeidspakkene i prosjektet Woodsol, hvor målet er å utvikle løsninger basert på momentstive rammer og stivere dekker.

- Slike løsninger åpner for lengre spennvidder og dermed større arkitektonisk fleksibilitet i store bygg, sier Rüther.

Vil bygge åtte etasjer med tre

Det er imidlertid ikke bare å skru opp stivheten i dekkene; det er mange andre hensyn å ta: Lyd, brann, logistikk med transport og montasje, produksjon og langtidseffekter. Ved all teknisk utvikling skal også klimagassregnskapet stå i fokus, og de nye løsningene skal komme et godt stykke bedre ut enn de tradisjonelle løsningene. Ved prosjektets slutt er målsettingen å kunne bygge hus på opptil åtte etasjer med hovedbæresystem i tre. Konstruksjonene skal tilfredsstille relevante lyd- og brannkrav, være rasjonelle å produsere og enkle og raske å montere.

Bygger fullskala demobygg

Woodsol startet opp i 2016, ledes av NTNU og SINTEF, og er finansiert av Norges Forskningsråd og flere aktører i byggebransjen. Prosjektpartnerne i Woodsol dekker hele verdikjeden fra produksjon (Moelven), arkitektur (Løvseth & Partner, Eggen Arkitekter) og konstruksjonsteknikk (SWECO Norge AS) til prosjektering (ÅF Advansia AS), og bygging (Backe Trondheim AS). I tillegg er Charlottenlund skole som utdanner fremtidens håndverkere, og Sør-Trøndelag fylkeskommune som en viktig byggherre, med i prosjektet. Tre ph.d.-studenter og en postdoc. jobber med lyd, dekkeløsninger, det globale systemet og momentstive rammer. Masterstudenter har også blitt motivert til å videreutvikle løsningene.

Det er et eksplisitt ønske fra bransjen og Forskningsrådet at løsningene som utvikles i Woodsol skal være tilgjengelige for hele bransjen og at løsningene skal være dokumenterte gjennom utstrakt prøving. Derfor har formidling av forskningsresultater og bygging av et fullskala demonstrasjonsbygg fått stor plass i prosjektet.

FASADE/21. februar 2018

Lansere et revolusjonerende monteringssystem

I april 2018 vil Q-railing lansere et revolusjonerende monteringssystem som skal gjøre det svært så enkelt å montere glass. Q-railing vil presentere det nye monteringssystemet på messen Fensterbau Frontale i Nürnberg 21. - 23- mars og via en direktestrømming på Facebook kl. 14.00 21. mars. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/20. februar 2018

Slik skal Enova få fart på energieffektiviseringen av bygg

Til tross for at mange tiltak er lønnsomme går det for tregt med energieffektiviseringen av bygg. Nå utlyser Enova en konkurranse for å få fram ideer til forretningsmodeller som kan få fart på markedet. Samtidig varsler de endringer i støttetilbudet til eksisterende bygg. Les hele saken

Til toppen