Sigurd Gjesti Berge fra Norconsult holder foredrag om PAM i tidligfase prosjektering.
Sigurd Gjesti Berge fra Norconsult holder foredrag om PAM i tidligfase prosjektering. (Foto: Norconsult)

Utvikler verktøy for effektivisering av tidligfase prosjektering

Norconsults fageksperter innen arkitektur utvikler verktøy for parametrisk analyse og modellering (PAM) til bruk i tidligfase prosjektering. Verktøyet åpner for økt samarbeid mellom alle partene i en byggeprosess.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Algoritmer og automatisering kommer til å endre design og byggeprosessen på drastiske måter. For Norconsult er det avgjørende å være med på denne utviklingen, derfor har vi flere medarbeidere med spisskompetanse innen PAM som bidrar til å videreutvikle slike digitale verktøy, sier arkitekt i Norconsult, Sigurd Gjesti Berge. 

Ser effekter av endring i sanntid

Parametrisk analyse og modellering (PAM) benytter et rammeverk for visuell programmering av et hendelsesforløp. For å kunne optimalisere planprosessen og geometri, brytes disse ned til et grunnleggende nivå, for deretter å bygges opp igjen basert på integrerte analyser. Dette hendelsesforløpet skjer i en bestemt rekkefølge, en algoritme. PAM åpner for helt nye muligheter innen designoptimalisering og automatisering av oppgaver. Verktøyene vil på sikt også bidra til at alle partene i en byggeprosess - arkitekter, ingeniører og entreprenører - kan teste ut endringer i en konstruksjon i sanntid. Ved å justere parametere i en digital modell, vil man umiddelbart se hva effekten blir i den endelige konstruksjonen.

Bedre og mer effektive løsninger 

Flere av Norconsults fageksperter er involvert i utviklingen av et PAM-verktøy for tidligfase prosjektering. Foruten Sigurd Gjesti Berge, er arkitektene Eskil Ravnanger Landet og Torhild Gausereide sentrale utviklere, med god støtte fra avdelingsleder for arkitektur i Norconsult, Kate Holm.

– Allerede nå gjør de innebygde analysene at vi raskt kan få relevant data for prising og til reguleringsøyemed. Etter hvert som flere fag inkluderes i systemet, vil vi kunne samkjøre parametere som optimalisering av solforhold, sikt, rørføringer og massebalanse, på en slik måte at kundene våre ikke bare får et bedre produkt, men også en mer kostnadseffektiv løsning, forteller Gjesti Berge.

Takket være verktøyet har vi kommet frem til gode prosjekteringsløsninger på tomter som i utgangspunktet er vanskelig å bygge på.

- Sigurd Gjesti Berge

For tiden jobber han og kollegaene med en kobling mot BIM-programvare, som gjør at verktøyet også vil bli en viktig del av senere prosjekteringsfaser. Foreløpig har de brukt verktøyet til teste ut et stort antall løsninger i tidligfase prosjektering, deretter velger de ut de løsningene som gir best resultat på grunnlag av de integrerte analysene.

– Takket være verktøyet har vi kommet frem til gode prosjekteringsløsninger på tomter som i utgangspunktet er vanskelig å bygge på. Vi ser gode muligheter for å bruke verktøyene til andre typer prosjekteringsfaser, sier Gjesti Berge.

Fullintegrert mot flere prosjektfaser

Nylig ble det for første gang i Norge arrangert et seminar om parametrisk design spesielt rettet mot byggebransjen og BIM (bygningsinformasjonsmodellering). På seminaret holdt Sigurd Gjesti Berge et foredrag om PAM i tidligfaseprosjektering.

– Ved hjelp av PAM kan vi raskt teste ut en enorm mengde løsninger basert på tverrfaglige analyser. Vi får med relevant data videre i prosessen, og i nær framtid vil vi jobbe fullintegrert mot detaljprosjektering og byggefase, avslutter Gjesti Berge.

EIENDOMSFORVALTNING/20. november 2018

Skal forvalte verdens høyeste trehus

Usbl har sikret seg forvaltningskontrakten på verdens høyeste trehus. Mjøstårnet i Brumunddal, hvor Arthur Buchardt er byggherre, vil rage hele 84,5 meter over bakken. Når bygget står ferdig skal Usbl sørge for både etablering og forvaltning videre. Les hele saken

Til toppen