Vær forberedt på hva som trengs i byggesaken

Vær forberedt på hva som trengs i byggesaken

Kommunen, tiltakshaver og ansvarlige foretak har hver sine roller og ansvarsområder i en byggesak. Byggforskserien samler reglene, og forklarer hva de innebærer.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Det er lett å trå feil i reglene om søknad og ansvar for byggetiltak. Oversikt over hvordan man forholder seg til kommunen og andre deltakere i byggeprosjekter er samlet i fem oppdaterte anvisninger i Byggforskserien.

Anvisningene sammenfatter regler fra flere kilder: plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften, DOK-forskriften og forskrift om konsekvensutredning.

240.005 Lover og regler for bygge- og anleggsnæringen gir oversikt over lover, forskrifter og bestemmelser som man må ta hensyn til ved planlegging og utførelse av byggearbeider. I tillegg omtaler anvisningen hvordan Norsk Standard og Byggforskserien utfyller bestemmelsene. Den beskriver også godkjennings- og kontrollordningene for byggevarer.

241.010 Saksbehandling, ansvar og kontroll i byggesaker<http://bks.byggforsk.no/DocumentView.aspx?sectionId=2&documentId=33> forklarer plan- og bygningslovgivningens bestemmelser om søknadsplikt og saksbehandling av tiltak - både ved nybygging, endring og riving. Anvisningen beskriver også ansvaret til tiltakshaver og kommunen, samt hva som ligger i ansvarsrett og ansvarlige foretak. Videre omtaler den krav om dokumentasjon på de ulike trinnene av byggesaken, samt uavhengig kontroll, klage og sanksjoner.

241.011 Forhåndskonferanse for byggetiltak forklarer hva en forhåndskonferanse mellom tiltakshaver og kommunen er, og hvordan den kan gjennomføres. Anvisningen beskriver hensikten med forhåndskonferansen, hvordan den kan forberedes og hvem som deltar. Videre foreslår den punkter som bør avklares. Eksempler er krav til søknad og bestemmelser som kan virke inn på tiltaket.

241.012 Mindre tiltak som er unntatt fra søknadsplikt gir oversikt over mindre tiltak som er unntatt fra søknadsplikt etter plan- og bygningsloven, og hvilke betingelser som da gjelder. Den omtaler hensyn og ansvar, og gjør rede for lovbestemmelser, forskriftskrav, regler og forutsetninger. Framgangsmåte ved naboprotest og klagebehandling er også omtalt.

241.013 Tiltak som tiltakshaver selv kan søke om, prosjektere og utføre gir oversikt over tiltak som tiltakshaver selv kan søke om, prosjektere og utføre. Det gjelder mindre tiltak på bebygd eiendom, midlertidige tiltak og driftsbygninger i landbruket. Regelverket kaller denne søknadsformen for "søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver". Anvisningen gjennomgår vilkår for tiltakene, tiltakshavers ansvar, saksbehandling, krav til dokumentasjon, samt klageadgang og mulige sanksjoner.

Andre nyheter i Byggforskserien er f. eks. 536.112 Rekkverk.

MILJØ/21. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

HMS/21. februar 2019

Bedre kjønnsbalanse gir mer på bunnlinjen

– Tallenes tale er klar. Nå har byggebransjen om lag 2% kvinnelige fagarbeidere. Alt tyder på at de bedrifter som sørger for å skaffe seg en bedre kjønnsbalanse, tjener mer penger. Logisk betyr det da at om byggebransjen hadde gjort en sterkere innsats for å bedre kjønnsbalanse, hadde bunnlinjen sette hyggeligere ut. Les hele saken

Til toppen