Vannbåren varme i bolig og næringsbygg

Vannbåren varme i bolig og næringsbygg

Fra og med sommeren 2015 har du rett til penger tilbake om du installerer balansert ventilasjon eller vannbåren varme i boligen din. Likevel er ikke vannbåren varme nødvendigvis det smarteste valget – i hvert fall ikke for næringsbygg.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Enovatilskuddet inkluderer fra før varmeløsninger som krever et vannbårent anlegg, som for eksempel ulike varmepumper. Mens det tidligere kun er gitt støtte til selve varmeløsningen, gis det nå også inntil 10.000 kroner for å dekke deler av kostnadene ved ombygging til vannbåren varme.

– Dette er to energismarte tiltak som også gir boligen din et bedre inneklima, sier markedssjef for bolig i Enova, Anna Barnwell.

– De som i dag har en oljefyr, har allerede et vannbårent anlegg, og slipper denne ekstrautgiften om de vil bytte til et fornybart alternativ. For andre som ønsker seg et vannbårent system, kan en slik ombygging være en betydelig kostnad. Den vil vi nå redusere gjennom å inkludere dette i Enovatilskuddet, Barnwell.

[img id="1"]

Støtte inntil 20.000 kroner

For ettermontering av balansert ventilasjon gis det inntil 20.000 kroner i tilskudd. Et balansert ventilasjonsanlegg er et viftesystem som leverer frisk, renset luft og trekker ut brukt luft. Varme blir overført fra brukt luft til frisk luft i en varmegjenvinner. Dermed behøver friskluften normalt ikke mer oppvarming.

– Alle som har lagt inn vannbåren varme eller balansert ventilasjon, og har en kvittering som ikke er eldre enn fire måneder, kan få støtte til dette. Det eneste du trenger å gjøre, er å sende inn kvitteringen elektronisk via enova.no. Da får du pengene du har krav på inn på konto i løpet av kort tid. Tilbakemeldingene fra de som har benyttet seg av Enovatilskuddet, er at det nye systemet har blitt veldig brukervennlig, sier Barnwell.

Vannbåren varme er standardløsning for bolig

Sammen med tre andre tiltak i Enovatilskuddet (energirådgiver, utfasing av oljekjel, utfasing av oljekamin), er støtte til de nye tiltakene forbeholdt boliger som er bygget før 2010.

– Både vannbåren varme og balansert ventilasjon er standardløsninger i nye boliger, så her trengs det ingen støtte. Men for de andre ni tiltakene som gir rett til tilskudd, er det fremdeles slik at også du som bygger nytt har rett til å få penger tilbake, presiserer Barnwell i Enova.

Dette gjelder tilskudd til varmestyringssystem, luft/vann- og væske/vann-varmepumper, biokjel, bioovn med vannkappe, solfangere, gråvannsgjenvinning, avtrekksvarmepumper og støtte til el-produksjon.

Argumenterer mot vannbåren varme i næringsbygg

Til tross for at vannbåren varme er standardløsninger i nye boliger, er ikke dette like gunstig i næringsbygg. I følge et innlegg av Stein Gerhard Johannessen i Caverion, vil de stadige endringene i lovverket gjøre vannbåren varme ugunstig i fremtiden, og lister åtte argumenter mot å bruke dette i næringsbygg.

[img id="2"]

– Den første grunnen til å unngå vannbårne varmesystemer er at de er uforholdsmessig dyre både ved installasjon og ved drift. Vannbårne varmesystemer krever også god innregulering og mye vedlikehold og kompetanse. Systemene er lite fleksible ved ombygging, gir en treg regulering og er ofte styrt i større komfortsoner, skriver Johannessen på Caverion sine nettsider.

– Vannbårne varmesystemer går i retning av så små vannmengder at det vil bli en utfordring å regulere. Vannbårne varmeanlegg må også ha renseanlegg for vann for å opprettholde virkningsgraden og har forholdvis store tap i alle ledd frem til varmekilde. Anleggene medfører også flere parallelle distribusjonssystemer for energi i bygget. Et vannbårent varmesystem er optimalt ved bruk av varmepumpe eller der hvor spillvarme er tilgjengelig. Dette er varmeenergi i form av varm luft, vann eller damp som ikke blir utnyttet i energiproduksjonsprosessen, og som dermed går tapt til omgivelsene.

– All annen energiforsyning til vannbårne varmesystemer krever egen varmesentral som enten benytter elektrisitet via el-kjele eller en fyrkjele som benytter fossilt brensel eller biomasse. Så uansett hvordan du snur og vender på det, fører dette til lokale utslipp som ikke er bra for det lokale miljøet, skriver Johannessen.

Videre ønsker Johannessen større fokus på solstrøm i kombinasjon av andre varmeløsninger, for å produsere et overskudd av energi til oppvarming gjennom byggets levetid.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen