Vant milliardoppdrag i Bærum
(Illustrasjon: Veidekke)

Vant milliardoppdrag i Bærum

Bærum kommune og Veidekke har inngått avtale om å bygge Oksenøya senter på Fornebulandet. Senteret får en meget sterk miljøprofil og skal inneholde en stor barneskole, barnehage, idrettsanlegg og et bo- og behandlingssenter. Oppdraget, som ble vunnet i en pris- og designkonkurranse, er verdt i overkant av 1,1 milliard kroner ekskl. mva.

  • breeam
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Vi er veldig glade over at vi og våre samarbeidspartnere vant konkurransen om å få bygge Oksenøya senter og vi takker for tilliten. Dette blir et helt spesielt nærmiljøsenter der Bærum kommune samler mange funksjoner for unge og eldre på samme tomt for unik samhandling mellom de ulike formålsbyggene. Samtidig er det meget høye ambisjoner om bærekraft og miljø for prosjektet, og det liker vi ekstra godt, sier Erik Økland avdelingsleder for offentlige prosjekter i Veidekke Bygg Oslo.

Barneskolen bygges for 1050 elever, barnehagen for 300 barn, bo- og behandlingssenteret med 150 plasser. Idrettsanlegget får en flerbrukshall på størrelse med en håndballbane og en egen del for turn, et nærmiljøanlegg med en 9-er kunstgressbane og to sansehager for de eldre i bo- og behandlingsenteret.

Prosjektet skal gjennomføres som et forbildeprosjekt innen miljø (FutureBuilt), og har som mål å redusere klimagassutslippene med minimum 50 % innen transport, energi- og materialbruk. Prosjektet skal miljøsertifiseres etter standarden BREEAM-NOR klasse Outstanding, som er det høyeste nivået som kun en håndfull prosjekter har oppnådd i Norge.

Nå skal prosjektet detaljeres gjennom forprosjektfasen i nært samarbeid med Bærum kommune og deres brukergrupper. Byggearbeidene settes i gang årsskiftet 2019/2020, ferdigstillelse er beregnet til våren 2022 for skolen og barnehagen mens bo- og behandlingsentret vil stå ferdig desember 2022.

Til toppen