DOGAs administrerende direktør Tor Inge Hjemdal tror at et felles smartby-veikart kan føre til raskere innovasjon og økt verdiskaping. Han deltok selv aktivt i diskusjonene i Trondheim. Fra workshop om felles veikart og retningslinjer for smarte byer i Norge, på Dokkhuset i Trondheim 25. mars 2019.
DOGAs administrerende direktør Tor Inge Hjemdal tror at et felles smartby-veikart kan føre til raskere innovasjon og økt verdiskaping. Han deltok selv aktivt i diskusjonene i Trondheim. Fra workshop om felles veikart og retningslinjer for smarte byer i Norge, på Dokkhuset i Trondheim 25. mars 2019. (Foto: Jørgen Lie Furuholt / DOGA)

Varsler felles veikart for smarte byer

Mandag 25. mars inviterte DOGA kommuner, næringsliv og fagmiljø fra hele landet til samling i Trondheim for å lage et felles veikart for smarte byer i Norge. – Bra at initiativene samkjøres, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Veikartet skal være en ledestjerne for smart og bærekraftig utvikling av byer og kommuner i Norge, sier Malin Kock Hansen, prosjektleder i Design og arkitektur Norge (DOGA).

– Vi ønsker å ta eierskap til smartby-begrepet og etablere en felles forståelse av hvor vi er på vei. Det handler ikke først og fremst om digitalisering og teknologi, men om mennesker, forklarer Hansen.

– Viktig at vi finner gode løsninger i fellesskap

Samlingen i Trondheim er en del av et nasjonalt smartby-prosjekt initiert av DOGA i samarbeid med Innovasjon Norge, landets smartby-miljøer og en rekke kommuner.

– For oss i kommunene, er læringselementet kanskje det aller viktigste med et slikt veikart, forteller smartby-koordinator i Bergen kommune Torkell Pettersen. Fra workshop om felles veikart og retningslinjer for smarte byer i Norge, på Dokkhuset i Trondheim 25. mars 2019. Foto: Jørgen Lie Furuholt / DOGA

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen mener det er bra at initiativene nå samkjøres på tvers av aktører og geografi.

– Smartby-utvikling er en driver for innovasjon og økt verdiskaping. Det er viktig at vi finner gode løsninger i fellesskap, og at alle initiativene drar i samme retning. I dette arbeidet spiller DOGA en viktig rolle som koordinator og pådriver, sier Isaksen.

Etterlengtet initiativ

Kommunene står ovenfor en rekke utfordringer, som for eksempel transport, boligmangel, luftforurensning, klimaforandringer, segregering og en aldrende befolkning. Den smarte byen blir ofte nevnt som en del av løsningen. 

Bjarne Uldal , Chief Innovation Officer i Nordic Edge Expo, og Malin Kock Hansen, rådgiver og prosjektleder i DOGA. Sammen ledet de workshop om felles veikart og retningslinjer for smarte byer i Norge, på Dokkhuset i Trondheim 25. mars 2019. Foto: Eline Jakobsen / DOGA

– Det er behov for en nasjonal tilnærming i arbeidet. Derfor er initiativet fra DOGA etterlengtet, sier Torkell Pettersen, smartby-koordinator i Bergen kommune.

– Det er en krevende øvelse, fordi det er så mange ulike aktører involvert. Alle sektorer er berørt, vi må altså ha på oss alle hattene samtidig, forteller Pettersen.

Krever ekstrem samhandling

DOGAs administrerende direktør Tor Inge Hjemdal er fornøyd med at stiftelsen har tatt rollen som nasjonal koordinator for smartby-satsingene.

Fra workshop om felles veikart og retningslinjer for smarte byer i Norge, på Dokkhuset i Trondheim 25. mars 2019. Foto: Jørgen Lie Furuholt / DOGA

– Utvikling av smarte byer krever ekstrem samhandling mellom næringsliv, forskere, fagmiljøer og kommuner. At DOGA nå tar ansvar for å samkjøre initiativene, tror jeg kommer alle til gode. Det vil føre til raskere innovasjon og økt verdiskaping, sier Hjemdal.

Til toppen