Vegard Ervik Olsen, faglig leder for brannsikkerhet i Multiconsult.
Vegard Ervik Olsen, faglig leder for brannsikkerhet i Multiconsult. (Foto: Erik Burås / Studio B13)

Varsler ny veileder for brannsikkerhet

Hvem har ansvar for hva innen brannsikring av bygg? Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) reviderer veilederen for håndtering av grensesnitt i brannsikkerhet.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Veilederen «Ansvar for planlegging av brannsikkerhet» blir frem mot årsskiftet oppdatert i henhold til Byggteknisk forskrift – TEK17. Det er stadig et behov for å trekke opp ansvarslinjene innen håndtering av grensesnittene knyttet til planlegging av brannsikkerhet, forteller faglig leder for brannsikkerhet i Multiconsult – og leder av gruppen for brannsikkerhet i RIF – Vegard Ervik Olsen.

– Det er ofte uklarheter i prosjekter når det gjelder hvem som har ansvar for hva innen brannprosjektering. Noen tenker at brannrådgiveren har ansvaret for alt som har med brann å gjøre, men det stemmer ikke. Alle har et ansvar for å prosjektere brann innenfor sine respektive fagfelt. Brannrådgiverens ansvar er å identifisere hvilke overordnede brannkrav som gjelder i det aktuelle bygget, mens de som detaljprosjekterer har ansvar for å prosjektere sine fag innenfor disse kravene. Eksempelvis har brannrådgiveren ansvaret for å angi kravet brannmotstanden på et bæresystem, mens det er byggeteknikker som er ansvarlig for å detaljprosjektere dette og angi krav til brannisolasjon.

Komplisert regelverk

Veilederen er et verktøy for å identifisere de ulike delene av brannkapittelet i forskriften, og for å knytte disse kravene til andre fag. Veilederen er også til hjelp for brannrådgivere, i de tilfeller hvor de ikke har like god tverrfaglig kompetanse til å avgjøre hvem som har ansvar for hvilke oppgaver. Veilederen gir altså en god indiksjon på hvor du bør legge ansvaret for ulike deler av prosjektet, forteller Ervik Olsen.

  Foto: Erik Burås / Studio B13

– Det er store variasjoner og erfaringer de ulike detaljprosjekterende har på brann, og ikke alltid sikkert om de er klar over hvilket ansvar de har. Hvorvidt de fanger opp at de har et ansvar henger også sammen med hvor flink du er som brannrådgiver til å belyse dette med ansvarsområder. Vi ser imidlertid at det er noe som svikter – selv i større prosjekter. Når branntekniske krav ikke blir detaljprosjektert, og dette oppdages sent i prosjektet – for eksempel i byggefase – blir det fort kostbart å gjøre endringer.

Det er store variasjoner og erfaringer de ulike detaljprosjekterende har på brann, og ikke alltid sikkert om de er klar over hvilket ansvar de har.

– Problemer kan oppstå spesielt på områder der flere fagfelt har ulike deler av ansvaret. Ta for eksempel røykventilasjon. Her kan arkitekt ha ansvaret for sette av plass i fasaden og på tak. Ventilasjonsrådgiver skal ha med vifter, og elektro skal ha styring og kobling mot teknisk anlegg. Når det blir såpass oppdelt, kan vi fort miste helheten. Da er det viktig at brannrådgiver har gitt en god beskrivelse, og at forslag til ansvarsfordeling er tydelig.

Blir fort uklarheter

Hos brannrådgivningsselskapet TekØk i Trondheim ser de også problemet med uklarheter i ansvarsfordelingen mellom brannteknisk konsept og detaljprosjekterende. Daglig leder Geir Drangsholt gir et eksempel:

  Foto: Erik Burås / Studio B13

– I det øyeblikket jeg lager konseptet, skriver jeg at det skal være et sprinkelanlegg – og viser til en standard. Så kommer den som skal prosjektere sprinkelanlegget, og han leser standarden. Så spør byggherren, brukeren eller totalentreprenør om vi virkelig trenger sprinkelanlegg i alle rom. Detaljprosjekterende for sprinklerinstallasjonen svarer at «det er det vel ikke jeg skal vurdere». Det er helt riktig. Entreprenøren skulle sendt ballen tilbake til meg som brannteknisk rådgiver, og spurt om en revurdering – om det virkelig er behov for sprinkelanlegg i samtlige rom fordi det er brannteknisk rådgiver som skal vurdere hva som er det nødvendige sikkerhetsnivået i dette konkrete bygget.

Det er ikke de detaljprosjekterende som skal vurdere sikkerhetsnivået. De skal dimensjonere tiltaket slik at sikkerhetsnivået som brannteknisk rådgiver har satt ivaretas.

– Det er ikke de detaljprosjekterende som skal vurdere sikkerhetsnivået. De skal dimensjonere tiltaket slik at sikkerhetsnivået som brannteknisk rådgiver har satt ivaretas, sier Drangsholt.

Ny veileder rett over nyttår

Vegard Ervik Olsen mener grensene blir mer tydelige hvis det eksisterer en ansvarsmatrise, hvor det for eksempel står at ventilasjonsrådgiveren har ansvar for å omsette gitte detaljkrav til en konkret løsning. En ansvarsmatrise gjør at folk får dette med seg tidlig i prosjektet.

– I forbindelse med TEK17 ryddet myndighetene ganske godt opp i hva som er anbefalinger og hva som er krav. Det er blitt mye tydeligere enn hva det var tidligere. Et utkast til den nye veilederen ligger nå som et utkast. Vi har satt en intern deadline her i RIF ut året på å få den ferdig. Vi tror dermed at det siste versjonen vil være klar i januar/februar 2019. Det er ikke en stor revisjon, men mer enn ajourføring i forhold til nye forskrifter.

SOLENERGI/24. april 2019

Bislett stadion er først i Norge med lagring av solenergi på brukte bilbatteri

Bislett stadion ble i 2018 Norges første idrettsanlegg med solceller på taket. Nå har den tradisjonsrike stadion også fått sitt eget anlegg for energilagring basert på gjenbrukte batterier fra kasserte elektriske biler. Les hele saken

Til toppen