Veidekke tar i bruk EBAs e-læringskurs

Veidekke tar i bruk EBAs e-læringskurs

Veidekkeskolen har inngått avtale med Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) om å kjøre e-læringskursene Sikker bruk av håndholdt verktøy og Risikovurdering og HMS-regelverk på sin bedriftsinterne e-læringsplattform.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

EBA har etablert www.byggenaringensnettskole.no og har utviklet e-læringskurs innen HMS-området for bygg- og anleggsnæringen. Kursene er relevante og tilgjengelige for alle.

Alle som jobber med arbeidsutstyr som kan utgjøre en fare for liv eller helse skal ha gjennomført dokumentert sikkerhetsopplæring av det aktuelle verktøyet. Sammen med en praktisk gjennomgang, tilfredsstiller kurset "Sikker bruk av håndholdt verktøy" forskriftskravene for sikkerhetsopplæring av de aktuelle verktøyene.

Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å kunne dokumentere at opplæring er gitt. Når man har gjennomført e-læringskurset får kursdeltakeren et kursbevis, og bedriften som har kjøpt kurset kan til enhver tid se hvem som har gjennomført og bestått kurset.

For Veidekke var det naturlig å legge kursene inn i sin egen nettskole.

Andreas Osland i Veidekke Industri, sier at de har lagt kursene inn i de obligatoriske læringsløpene for de faggruppene der dette er aktuelt.

- Vi tror dette vil øke kvaliteten og gjennomføringsgraden på dokumentert opplæring, sier Osland, som også er interessert i å samarbeide med EBA om å utvikle flere e-læringskurs.

Til toppen