Veidekke velger 4D

Veidekke velger 4D

Ny, smart programvare gir Veidekke Entreprenør en fremdriftsplanlegging som er basert på den digitale bygningsmodellen (BIM). Selskapet ønsker å gjøre fremtidens muligheter tilgjengelig for alle sine prosjekter i Norge.

  • BIM
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Veidekke er blant Skandinavias fremste entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet er kjent for å ligge langt fremme i utviklingen av morgendagens byggeprosjekter.

- For å møte fremtidens behov er det viktig å samle alle involverte i en felles digital bygningsmodell. Om vi skal levere raskere, mer kostnadseffektivt og med høyere kvalitet må det samarbeides tett gjennom hele prosjektets verdikjede, fra arkitekt til håndverker. Teknologien gjør det mulig for alle å forstå det faktiske prosjektet gjennom den virtuelle modellen, sier Eirik Kristensen som er BIM-ansvarlig i Veidekke.

Selskapet jobber kontinuerlig med å fornye og forbedre egne arbeidsformer. Særlig viktig er konseptet med Involverende planlegging (IP) som vant Byggenæringens Innovasjonspris i 2015.

[img id="1"]

- Involverende planlegging er vårt planleggingskonsept for prosjektbasert produksjon. Større samhandling og tettere samarbeid er grunnsteinen for metoden, og målet er bedre arbeidsflyt og raskere fremdrift i byggeprosesser. I Veidekke er vi opptatt av å utnytte potensialet i ny teknologi som en del av dette konseptet. Gevinstene blir store på alt fra helse, miljø og sikkerhet, til bedre ressursbruk og mer kostnadseffektive prosesser, sier Sigmund Aslesen. Han er forsknings- og utviklingssjef i Veidekke.

For å hente ut enda flere gevinster med digitalisering har Veidekke Entreprenør nå valgt 4D-programvaren Synchro fra NTI CADcenter. Løsningen gir Veidekkes prosjekter mulighet til å skape fremdriftsplaner støttet opp av den digitale bygningsinformasjonsmodellen. Dermed får entreprenøren bedre forutsetning for at produksjonen på byggeplass foregår så raskt og smidig som mulig. Kombinasjonen av 4D med Synchro og BIM gir færre feil, større sikkerhet, lavere kostnader og bedre fremdrift.

-  Kombinasjonen av Involverende Planlegging og 4D gjør prosjektet enklere å forstå og sikkerheten øker fordi man i detalj har planlagt alle operasjoner lenge før arbeidet på byggeplass iverksettes. Vi vil spare både tid og penger når flere får visuelle og detaljerte fremstillinger av modellen, sier Kristensen.

Samhandling og involvering er viktige grunnprinsipper for Veidekke. Selskapet har lenge samarbeidet med ledende internasjonale forskningsmiljøer innenfor «lean construction» og «virtual design and construction» (VDC), og er en av virksomhetene i verden med flest VDC-sertifiserte medarbeidere.

[img id="2"]

- Med 4D kan vi lettere planlegge hele fremdriften og sikre at alle komponenter er på plass til riktig tid. Kunnskap om BIM og fremdriftsplanlegging i sammenheng håper vi gir oss en ny dimensjon og et konkurransefortrinn, sier Aslesen.

Veidekke er den første entreprenøren i Norge som gjør Synchro 4D-programvare tilgjengelig for alle sine prosjekter. Dette er et viktig signal for fremtiden ifølge leverandør NTI CADcenter.

- Denne investeringen er klok og fremoverlent. Det vil styrke Veidekkes posisjon som ett av de mest attraktive miljøene for fagfolk som vil beherske fremtidens muligheter, og kunder som ønsker leveranser med den høyeste kvaliteten. 4D gjør det enklere å løse dagens problemer og planlegge for de mest smidige og knirkefrie byggeprosjektene i fremtiden, sier Halvor Jensen som er administrerende direktør i NTI CADcenter.

- Det er tøft at Veidekke har så stor tro på konseptet at de ruller det ut i virksomheten sin. Når man importerer BIM-modellen inn i 4D-verktøyet kan man granske, planlegge og kvalitetssjekke hele byggeprosjektet før første spadetak. Store papirtegninger og fremdriftsplaner i papirformat, er en kilde til kostbare blemmer, blir et minne fra en annen tid, sier Jensen.

VEDLIKEHOLD/19. februar 2019

Flere offentlige bygg uten overflatebehandling

– Det finnes jo en del forskjellige definisjoner av hva som er en vedlikeholdsfri fasade. Hva er i grunnen vedlikeholdsfritt? Men om vi definerer dette som «ikke-overflatebehandlet trevirke» tror jeg neppe dette vil bli den helt store trenden i tiden fremover. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen