Larvikitt er den natursteinen som eksporteres mest fra Norge. Her er larvikitt brukt i Georg Sverdrups  Hus, Universitetsbiblioteket i Oslo.
Larvikitt er den natursteinen som eksporteres mest fra Norge. Her er larvikitt brukt i Georg Sverdrups Hus, Universitetsbiblioteket i Oslo. (Foto: Morten Rakke)

Velg riktig naturstein i byggeprosjekter

Hvilke natursteinstyper egner seg i bygninger og uteanlegg? Hva bør man spesifisere ved anbudsinnhenting og leveranser? Byggforskserien gir svar.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Prosjekterende og leverandører får nå et oppdatert sett med tre grundige og oversiktlige anvisninger om naturstein. Anvisningene utfyller hverandre og bør brukes sammen.

En rekke av de norske natursteinstypene med fotoer og betegnelser er vist i Byggdetaljer 571.104 Norsk naturstein. Bergarter, produksjon og steintyper. Her beskrives også bergartene, bryting og bearbeiding.

Byggdetaljer 571.105 Naturstein. Egenskaper, produkter og bruksområder gir oversikt over granitt, marmor, skifer, kalkstein, sandstein og kleberstein/serpentinitt. Mål og dimensjoner på produktene, merking/dokumentasjon og egenskaper er behandlet.

Byggdetaljer 571.106 Naturstein. Dokumentasjon og kravspesifikasjon for ulike bruksområder gir råd om de tekniske egenskapene man bør etterspørre og spesifisere for naturstein til konkrete bruksområder.

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen