- Vellykket seminar om digitalisering

- Vellykket seminar om digitalisering

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) inviterte tirsdag 22. august inn til seminar rundt mulighetene for å bygge smartere gjennom digitale arbeidsprosesser. Mange fulgte seminaret i NHO-bygget og over 300 fulgte sendingen live på nettet.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

- Det å bidra til at entreprenørene kan være med å utvikle næringen gjennom digitalisering og industrialisering er veldig viktig for oss. Vi skal legge til rette for at våre medlemmer skal bidra til å heve kompetansen, skape arenaer for innovasjon og kunnskap, samt spre informasjon om det som skjer og derigjennom bidra til en positiv utvikling innen digitaliseringsarbeidet. En rekke aktører er allerede meget dyktige på dette feltet, men vi ser også at flere er kommet for å lære, og det er positivt. Digitalisering er et område hvor vi må dele, sier en fornøyd Kari Sandberg, adm. dir. i EBA, i etterkant av seminaret som var gitt navnet «Hvorfor digitalisere byggeprosessen?».

Bransjen er klar til å møte fremtiden

Hun mener entreprenørbransjen har tatt lange skritt i digitaliseringsarbeidet den senere tiden.

[img id="1"]

- Jeg tror at bransjen langt på vei er klar til å møte fremtiden – ikke minst nå som vi i stadig større grad ser at oppdragsgiverne er klare til å sette enda større krav til oss. I det videre digitaliseringsarbeidet er det viktig å skape gode felles arenaer for lærling og utvikling. Så langt har vi vært flinke hver for oss, men ikke så flinke til å digitalisere sammen, og nettopp dette blir noe av det viktigste vi må jobbe med fremover, legger Sandberg til.

- Det er viktig at vi klarer å gjennomføre dette arbeidet sammen, og for oss er det ikke minst viktig å ha med entreprenørene, uttalte Myhre fra talerstolen på konferansen. Statsbygg har flere digitale utviklingsprosesser på gang, og da spesielt gjennom konseptet Digibygg, som er opprettet som en egen stab ved siden av Statsbygg ordinære organisasjonsmodell – og kan dermed jobbe relativt fritt i sitt digitaliseringsarbeid i organisasjonen.

DIGITALISERING/ 9. april 2019

Styrker sin posisjon som digitaliseringspartner til byggebransjen i Norden

Infobric utvider sortimentet av smarte digitale løsninger for å øke sikkerheten og effektiviteten i den nordiske byggebransjen. Gjennom oppkjøpet blir Tempus AS med datterselskapet Templus AB nå en del av Infobric. Les hele saken

Til toppen