Venter avdempet vekst i bygg

Venter avdempet vekst i bygg

Til tross for dårlig tider regner Prognosesenteret med alle områdene innen bygg vil få en vekst de nærmeste årene. Men veksten blir mer avdempet.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Boligbyggingen hadde en meget sterk vekst i fjor, vi tror vel ikke at det kan fortsette, sier sjeføkonom Kjell Senneset i Prognosesenteret AS.

De siste par årene er det satt i gang arbeid med 30 000 nye boenheter i Norge (enebolig, leilighet, hybel).

– Det var en topp i fjor, men denne veksten vil nå flate ut. Det har i lang tid vært bygget for få boliger i de store byene. Tilbudet har vært for lavt, men vil om noen år kunne møte den synkende etterspørselen.

Mindre innvandring påvirker

– Innvandringen har i noen år stått for to tredeler av befolkningsveksten. Økt arbeidsledighet gir mindre innvandring og dermed synker etterspørselen etter boliger, sier Senneset.

– Hva har nedgangen innen olje- og gass å si for boligbyggingen?

– Det er ikke bare negativt. En svakere kronekurs har gjort at det bl.a. kommer langt flere turister til landet. Det stimulerer til økt hotellbygging i tillegg til økt bemanning i mange serviceyrker.

– Totalt sett har den lave oljeprisen negativ innvirkning på næringslivet. Rogaland har virkelig merket dårlige tider i oljesektoren, og der har boligbyggingen sunket. Der må vi nok ta ned prognosene enda litt til, mener han.

Det er en vekst i offentlige yrkesbygg, i år vil det bli satt i gang ca 5 % mer enn i fjor. For 2017 er ventet ytterligere økning på et par prosent. Samtidig har private næringsbygg gått ned. Frem til 2012 lå igangsetting av nye bygg på rundt 2,5 millioner kvm per år. Fra 2013 har det vært en jevn nedgang til 2,2 millioner kvm i 2015. Tendensen er det fortsatt vil gå noe ned.

Rehabilitering i vekst

– Men rehabilitering og vedlikehold er et markeder i vekst?

– Ja, har ser vi oppgang i alle fylker, men mest i sentrale strøk. Bygningsmassen har blitt større for hvert år, derfor blir det også flere bygg som trenger rehabilitering og vedlikeholde, forklarer Senneset.

– Skjerpete miljøkrav gir også større behov for rehabilitering?

– Det har blitt et markant fokus fra aktører i næringslivet på fine kontorer. De vil gjerne ha moderne bygg som kan vise til gode miljøtall. Og bedre energieffektivitet vil også gi billigere drift, sier Senneset.

– I hvilken grad påvirker ekstremværet byggebransjen?

– Rehabiliteringsmarkedet får mer å gjøre som følge av naturskader som flom og ras. Store skader må repareres, uten at man trenger å rive bygget. Jeg kan ikke spå når den neste flommen kommer, men i våre prognoser tar vi høyde får at denne typen skader kommer oftere, sier Senneset.

Hytte på fjellet

For nordmenn er det neste blitt en menneskerett å ha tilgang til en fritidsbolig. Helst en egen hytte på fjellet.

– Et landsted ved sjøen står høyt i kurs, men det er ganske fullt langs sjøen. Mange kjøper tomt på fjellet og får satt opp en hytte i sin egen stil, sier Senneset.

Før finanskrisen ble det reist hytter og fritidsleiligheter på til sammen 640 000 kvm årlig. Så har den falt og lå i 2014 på under 500 000 kvm. Spesielt fritidsleiligheter har falt mye.

– Det ligger ikke an til noen ny boom i hyttebyggingen?

– Nei. Vi ser riktignok at markedet nå er svakt stigende, men det blir neppe mer enn 3-5 prosent årlig økning.

Det er liten omsetning av hytter. Norge er det landet i verden som har flest kvm hytte per innbygger, og tilbudet er større enn etterspørselen.

– Det gjør at det ikke blir noen prisvekst, som igjen fører til at det blir mindre interessant å gjøre kortsiktige investeringer i en hytte, sier Senneset til slutt.

VEDLIKEHOLD/19. februar 2019

Flere offentlige bygg uten overflatebehandling

– Det finnes jo en del forskjellige definisjoner av hva som er en vedlikeholdsfri fasade. Hva er i grunnen vedlikeholdsfritt? Men om vi definerer dette som «ikke-overflatebehandlet trevirke» tror jeg neppe dette vil bli den helt store trenden i tiden fremover. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen