Venter på klarsignal for å realisere Zero village Bergen

Venter på klarsignal for å realisere Zero village Bergen

– Dette er et nybrottsarbeid hvor vi og våre samarbeidspartnere har funnet løsninger på mange nye problemstillinger for fremtidens bygg på et helt nullutslippsområde, sier Thorbjørn Haug, prosjektdirektør i ByBo AS.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Stortingets vedtak om energieffektivisering av bygg innebærer en målsetting om nullutslipp som minstestandard innen 2020.

Zero Village Bergen på Ådland er et pilotprosjekt under forskningssenteret ZEB, The Research Centre on Zero Emission Buildings, hvor det for første gang i Norge skal bygges ut et helt boligområde uten utslipp av CO2.

Prosjektet utvikles av boligutvikler ByBo AS i tett samarbeid med bl.a. Sintef, NTNU, Snøhetta, Norconsult, BKK og utvalgte partnere.

Arbeider med fremtiden i tankene

– Ved å utvikle et nullutslippsområde med leiligheter og bygg som energimessig er forbundet til hverandre, må vi tenke på en helt ny måte. Vi arbeider med fremtiden i tankene, og ser 30-50 år frem i tid. Per i dag er det blant annet en mismatch mellom hva vi ser blir fremtidens behov og det regelverket som foreligger. Via dette prosjektet skal vi høste erfaringer og tilegne oss kompetanse. Det vil bidra til å endre regelverk og forskrifter for fremtidens byggeprosjekter, hele tiden med nullutslipp som minstestandard i tankene, sier Haug.

For å nå målet om nullutslipp, skal det planlagte boligområdet bygges med materialer og prosesser som gir et så lite CO2-avtrykk som mulig. Deretter skal det minimale CO2-avtrykket betales tilbake ved at boligområdet produserer egen, ny fornybar energi til å dekke boligenes og det samlede nærområdets energibehov, og slik blir selvforsynt på fornybar energi.

I tillegg skal det produseres ny fornybar energi til lading av elbiler, elsykler og andre formål for å kompensere for det CO2-utslippet som gikk med til produksjon og transport av materialene til byggingen.

Et stort kompetanseprosjekt

Haug påpeker at arbeidet med Zero Village Bergen startet allerede i 2009, og i dag, åtte år etter, venter ByBo på et klarsignal for å realisere prosjektet.

– Som mange vet, er Zero Village Bergen godkjent av Bergen kommune, mens Fylkesmannen har innsigelser blant annet angjeldende valget av plassering på Ådland, som i utgangspunktet ikke var regulert for boligområde.

Miljøverndepartementet har godkjent lokaliseringen av prosjektet, og da det ble lagt ut på høring i kommunedelplanen, kom Fylkesmannen med tilnærmet de samme innsigelsene som departementet overstyrte i 2013.

– Der står vi i dag, forteller Haug. Nå håper han på en snarlig løsning.

– I tillegg til all læringen underveis, er dette et stort kompetanseprosjekt som vil bety mye for næringslivet i Bergen og vil kunne skape nye arbeidsplasser for den regionale byggenæringen. Det blir et kommersielt gjennombrudd for nullutslippsboliger, noe som er nødvendig for å nå målene Stortinget har vedtatt.

DIGITALISERING/ 9. april 2019

Styrker sin posisjon som digitaliseringspartner til byggebransjen i Norden

Infobric utvider sortimentet av smarte digitale løsninger for å øke sikkerheten og effektiviteten i den nordiske byggebransjen. Gjennom oppkjøpet blir Tempus AS med datterselskapet Templus AB nå en del av Infobric. Les hele saken

Til toppen