Ventilasjonskanaler – en skitten affære

Ventilasjonskanaler – en skitten affære

Rens av ventilasjonskanaler er en typisk saneringspost på stramme budsjett. I vinterhalvåret er vi innendørs cirka 90 % av tiden og inneklimaet er ofte dårlig.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

At inneklima er vitalt for helse og produktivitet er gammelt nytt. Det underlige er at rengjøring av ventilasjonsanlegget er noe som utsettes eller ikke utføres. Tilstanden inne i kanalene er diffuse, og er de først rengjort får det ofte et livstidsstempel.

Dårlig læringsmiljø

Fagsjef Knut Olav Knutsen i VVS-foreningen mener det ofte er manglende bevissthet som gjør at ventilasjonssystemer ikke rengjøres.

– De farligste partiklene er de minste, og de kan gjøre stor skade. Mange mangler gode interne kontrollsystemer og rutiner, og vi har sett at bygg rett og slett ødelegges og at det må bygges nytt, sier han.

Jeg tør påstå at mange ville tapet igjen røret hvis de viste hva det inneholdt

– Godt inneklima er viktig for læringsmiljøet. Ikke alle reagerer likt, men mange elever får stort fravær grunnet dårlig inneklima på skolen, sier Knutsen.

Nye bygg lages nesten 100 % tette, og ventilasjonssystemer er eneste mulighet for lufting.

– I disse byggene er det ekstra viktig med rengjøringsrutiner. Reduksjon av luftgjennomstrømningen kan få store konsekvenser. Jeg vil påstå at mange steder ville inneklima vært betydelig bedre med gode vedlikeholdsrutiner, sier Knutsen.

Alarmerende etterslep

– Vi ser et alarmerende etterslep i rengjøring av ventilasjon, sier daglig leder Kennet Nilsen i KTV Group.
KTV Group driver vedlikehold innen offshore, industri og eiendom.

I 2013 mistet 10 grunnskoler i Bergen helseverngodkjenningen. Trange klasserom, fukt og dårlig luft gjorde at Etat for helsetjenester ba skolene om å gjennomføre en rekke tiltak for å sikre arbeidsforholdene til elevene. KTV Group ble kontaktet for å rengjøre ventilasjonsanlegg.

[img id="1"]

– De offentlige er de verste når det gjelder å sanere bort det som ikke sees med det blotte øyet. På en skole fant vi blant annet en basketball som blokkerte røret, forteller Nilsen.

Harald Blytt, leder for Byggteknisk avdeling i Bergen kommune, mener det er for liten kompetanse på rengjøring av kanaler. Han har jobbet med inneklima siden 1991.

– Et påbud som i Sverige, med faste intervaller for rengjøring av ventilasjonskanaler, vil koste mange penger. Og de fleste steder er det ikke så mye støv at rengjøring er nødvendig, sier Blytt.

– Utfordringen er luften som kommer inn i lokalene, ikke nødvendigvis bare det som ligger i kanalene. Hvis ventilasjonsinntaket er montert slik at det lett kommer inn støv og sopp vil ikke rengjøring av kanalene hjelpe stort. Da får man problemet raskt tilbake, sier han.

Se til Sverige

Det er noe med det at man ikke vil utføre noe som ikke er lovpålagt. Innsiden av ventilasjonskanaler er en hemmelig verden man må ha spesialutstyr for å se. Det bidrar til at ventilasjonsrens blir satt på vent, gjerne i årevis.

– I tillegg til dårlig inneklima vil støv gi en økt brannfare. Ilden sprer seg fort i en støvete ventilasjonskanal. Jeg tør påstå at mange ville tapet igjen røret hvis de viste hva det inneholdt, sier Nilsen.

Mange mangler gode interne kontrollsystemer og rutiner, og vi har sett at bygg rett og slett ødelegges og at det må bygges nytt

I Sverige har obligatorisk ventilasjonskontroll vært lovbestemt siden 1991. Skoler kontorbygg og boligblokker er underlagt kontroll hvert tredje år. Jevnlige inspeksjoner, tilpasset bruksområde og type bygning, bidrar til renere rør og større funksjonalitet på ventilasjonsanlegget.

Som leverandør føler Nilsen en plikt til å påvirke myndighetene til å få mer lovfestede rutiner på rengjøring av ventilasjon.

– SINTEF Byggforsk har utarbeidet lignende anbefalinger, men disse er ikke lovbestemt. Og lite kjent for folk flest, sier han.

Når klagene kommer er problemet stort

Jan Vilhelm Bakke, overlege i Arbeidstilsynet og førsteamanuensis i miljømedisin på NTNU sier at dårlig drift og vedlikehold skader både inneklima, økonomi og helse.

– Bygningsmessige feil og skader, sviktende drift, renhold og vedlikehold fører til fukt, mugg, dårlig luftkvalitet, manglende temperaturstyring og økt forurensning inne. Mangel på systematisk kartlegging og oppfølging av inneklima bidrar sterkt, sier han.

– Mange tror at en rengjøring gir et slags evighetsstempel. Sånn er det ikke, og når det først kommer inn klager på inneklimaet, da har det vært et problem lenge. Jeg ser tydelig at langtidsavtaler med profesjonelle kan gi bedre inneklima. En obligatorisk kontroll som i Sverige, hadde absolutt bidratt til forbedring, sier Bakke.

– Paradokset er at beboere, elever ansatte og andre må klage eller i verste fall bli syke, før det skjer noe. Inneklima er en het potet og en langsiktig serviceavtale med regelmessige sjekk av tilstandene inne i ventilasjonssystemet, kan spare samfunnet for både penger og helseproblemer, sier Nilsen.

MILJØ/21. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

HMS/21. februar 2019

Bedre kjønnsbalanse gir mer på bunnlinjen

– Tallenes tale er klar. Nå har byggebransjen om lag 2% kvinnelige fagarbeidere. Alt tyder på at de bedrifter som sørger for å skaffe seg en bedre kjønnsbalanse, tjener mer penger. Logisk betyr det da at om byggebransjen hadde gjort en sterkere innsats for å bedre kjønnsbalanse, hadde bunnlinjen sette hyggeligere ut. Les hele saken

Til toppen