Verdens mest brannsikre asylmottak

Verdens mest brannsikre asylmottak

Dovreskogen Gjestegård er verdens første asylmottak som er brannsikret med Inergen slokkegass.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

- Installasjon av Inergen slokkegass på dette asylmottaket markerer starten på et helt nytt bruksområde innen brannsikring, sier Per Fredrik Pettersen, sjef for stasjonære slokkesystemer i brannsikringsselskapet Firesafe.

Inergen slokkegass er et automatisk slokkeanlegg. I motsetning til et vannbasert sprinkleranlegg som er brannbegrensende, fortrenger Inergen oksygennivået slik at ingen brann kan forekomme.

- Oppdraget på Dovreskogen åpner nå muligheten for at også andre asylmottak og landbaserte bygninger kan ta i bruk slike slokkeanlegg, sier Pettersen.

[factbox id="1"]

Det sikreste valget for barna på Dovreskogen

Guri Kvamme er eier av Dovreskogen Gjestegård som leier ut deler av bygningen til Norsk Mottaksdrift AS, og deres asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere. Da Kvamme har et stort fokus på sikkerhet, ble hun veldig interessert i denne typen slokkeanlegg. En demonstrasjon på hvordan den oksygenfortrengende gassen fungerte i virkeligheten imponerte henne.

- Asylmottaket huser 60 mindreårige, og min viktigste prioritering er barnas sikkerhet. Derfor var det fint at flammen i rommet ble slukket på rekordtid, sier Kvamme.

En annen fordel er at gassen slipper til på alle områder i bygningen.

- Gassen blander seg med luft i alle nivåer i bygningen, og slipper derfor til i hulrom, loftsganger og ventilasjon som ikke vann fra sprinkelanlegg gjør. Det føltes dermed som et sikrere valg, sier Kvamme.

Krevende prosess å få på plass Inergen

- Da bruk av Inergen slokkegass er en helt ny løsning på et asylmottak, kunne ikke Gjensidige Forsikring umiddelbart godta den, sier Kvamme.

Forsikringsselskapet krevde at et FG-godkjent sprinkelsystem skulle ligge til grunn på slike asylmottak over 20 personer. Kvamme begynte dermed å innhente mer informasjon om Inergen. En av personene hun søkte veiledning hos var Åge Tøndevoldshagen, brannsjef i Lesja og Dovre brannvesen.

- Jeg fikk anledningen til å studere slokketeknologiens fortreffelighet for første gang i 1995. Siden den gang har jeg visst at Inergen er fremtiden. I tilfeller som dette asylmottaket er det særs viktig å gjøre helhetlige vurderinger i hvert enkelt tilfelle, der blant annet byggets beskaffenhet, tilgang til slokkevann og brannvesenets innsatsmuligheter inngår, sier Tøndevoldshagen.

Etter noen runder gikk Gjensidige til slutt med på å benytte Inergen. Nå er Firesafe i gang med installeringen.

- Det er kun Firesafe som tilbyr Inergen i vanlige boliger i Norge. Asylmottaket ved Dovreskogen Gjestegård er et godt eksempel på de nye oppdragene vi nå leverer, sier Pettersen.

Til toppen