Verket Moss – nytt liv på gammel industritomt

Verket Moss – nytt liv på gammel industritomt

På oppdrag av Höegh Eiendom laget Asplan Viak en mulighetsstudie for ny bruk av Peterson fabrikker i Moss. Før jul ga et enstemmig bystyre tilslutning til reguleringsplanen, og arbeidet med å realisere visjonene er i full gang.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Verket Moss må inneholde de fire elementene bolig, næring, kultur og utdanning. Da får man et godt sted å leve, sier Jan Eirik Kristiansen i Höegh Eiendom.

En annerledes bydel

Cellulose- og papirfabrikken Peterson stengte dørene i 2012. Nå skal Höegh Eiendom transformere industriområdet til et moderne og urbant område. Utviklerne legger til rette for en rekke uteaktiviteter. Det er blant annet planlagt 1,5 km strandlinje og en ny marina. Mosse-elven som i 300 år har vært stengt, skal åpnes for innbyggerne. Ferdig utviklet kommer Verket Moss til å bli en hel bydel i seg selv.

[img id="1"]

– Her er det gangavstand til alt – sentrum, shopping, jernbane, bibliotek, strender, marka og kino. Likevel har området et eget særpreg som skiller seg ut fra sentrum. Det er verdifullt, sier Kristiansen.

Moss kommune var i gang med sin sentrumsplan og da Peterson gikk konkurs, ble det naturlig å se på bruken av dette området.

– Vi så for oss en utvikling til by- og sentrumsområde, og vi innlemmet også det gamle fabrikkområdet i reguleringsplanene, sier saksbehandler Vibeke Arnesen i Moss kommune.

Høsten 2012 ble Asplan Viak engasjert av Höegh Eiendom for å lage en mulighetsstudie som viser hvordan området kan utvikles gradvis over en lang periode.

Historisk grunn

Områdeplanen legger til rette for ca. 270 mål ny bebyggelse i tillegg til bruksendring av enkelte bygninger av historisk verdi. Konvensjonsgården ble fredet i 1923, og området har flere gamle, fine fabrikkbygninger. Man ønsker også å bevare den symboltunge Kamyrkokeren, som ikke er eldre enn fra 1971.

Første trinn i endringsprosessen var rehabilitering av arbeiderboligene på Verket, der de eldste bygningene dateres tilbake til 1730-tallet.

[img id="2"]

– For at de skal bevares på en god måte, må de også kunne brukes. Her har vi samarbeidet godt med byantikvaren og fylkeskonservatoren, sier Kristiansen.

– Vi har brukt ca. 70 millioner kroner på å sette dem i stand. De små husene er etterisolert, det er byttet tak og vegger innvendig og utvendig. Da vi satte i gang var det rundt 20 personer som bodde der, nå er det over 100. Gatemiljøet har beholdt sitt særpreg, men nå har boligene installert bad og vannklosett, forteller han.

– Jobben man har gjort for å ta vare på miljøet med arbeiderboligene på Verket er viktig. På området jobbes det med koblingen opp mot den gamle Møllebyen. Det blir en høy andel boliger, men det er også viktig at det etableres arbeidsplasser i området, sier Arnesen.

Folkets engasjement

Gamle industriområder og andre elementer som er eller har vært sentrale for lokalsamfunnet skaper følelser og engasjement. Når hjørnesteinsbedriften legges ned blir det gjerne en form for sorgprosess.

– Mossingene har et sterkt eierskap til fabrikken, og modning har vært et viktig moment for å ufarliggjøre transformasjonen. Motkreftene har etter hvert stilnet, og før jul ga et enstemmig bystyre tilslutning til reguleringsplanen, sier Kristiansen.

– En av suksesskriteriene for Verket Moss er at vi involverte berørte grupper i en tidlig fase. Vi har presentert prosjektet for over 50 interesseorganisasjoner.

[img id="3"]

Det er viktig at området gjøres tilgjengelig. Det må tas i bruk etter hvert som det utvikles ved at man får på plass midlertidige aktiviteter.

– Området var ganske lukket da det var industrivirksomhet, men vi har åpnet det for innbyggerne. Vi har holdt konserter med blant andre CC Cowboys og TOTO. På den måten får folk se at her er det mulig å lage noe nytt og spennende, forteller Kristiansen.

– Vi har etablert Verket Scene. Vi trenger attraksjoner som skaper engasjement. Scenen ligger i Verkstedshallen som er verneverdig. Er det aktivitet der, blir bygget tatt vare på, sier han.

Moss i vekst

Det er en målsetting at prosjektet skal være ferdig utbygd i 2040. Men utenforliggende faktorer spiller også inn.

– Det er store infrastrukturprosjekter på gang rundt byen, både med jernbane og vei. Det er vanskelig å forutsi hvor mye Moss vil vokse. Tar det under en halv time med tog inn til Oslo sentrum blir byen attraktiv for pendlere, sier Kristiansen.

– Det skjer mye i Moss, og vi ser for oss en vekst i kommunen. Vi skal skape en levende bydel som utvikles og tilpasses moderne bruk. Kan vi ta vare på en del av industrihistorien er det bra for identiteten, ikke bare til området, men til hele byen, sier Arnesen.

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen