Administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).
Administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). (Foto: Fotograf Nicolas Tourrenc)

– Vi har aldri målt så høye forventninger

De rådgivende ingeniørene er positive til fremtiden, viser den siste konjunkturundersøkelsen fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Medlemsbedriftene tror på sterk vekst og planlegger å ansette nærmere 1200 nye rådgivere i året som kommer, til tross for et krevende marked.

  • HMS
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Oljeprisoppgang, Nasjonal Transportplan og ny optimisme i boligmarkedet bidrar til rekordhøye forventninger både når det gjelder forventede ordrereserver om 6 måneder og behovet for nyrekruttering hos RIF-firmaene. Sterke satsinger på samferdsel og bærekraftig byutvikling er blant de fagområdene i tillegg til tradisjonelle byggfag som gjør at bransjen har et stort rekrutteringsbehov.

Det er stor optimisme i bransjen og dette avspeiler seg i firmaenes rekrutteringsiver.

- Liv Kari Skudal Hansteen

45 prosent av RIF-firmaene sier at de har planer om å oppbemanne de neste 6 månedene.

– I løpet av de siste ti årene har antallet ansatte i bransjen nesten doblet seg, fra 6.400 til 12.000 ansatte, sier Hansteen. Ifølge estimater fra RIF har medlemsbedriftene planer om å ansette nærmere 1.200 personer i løpet av det neste året.

– Det er stor optimisme i bransjen og dette avspeiler seg i firmaenes rekrutteringsiver. På ulike undersøkelser de siste årene ser vi også at de rådgivende ingeniørfirmaene har stor rekrutteringskraft både mot erfarne og nyutdannede ingeniører, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Optimisme tross et krevende marked

I 2012 startet foreningen med sine halvårlige konjunkturundersøkelser, og i siste undersøkelse peker nå mange av parameterne oppover. Både oljeprisoppgangen og det at bolignedturen ikke ble verre er med på å skape optimisme. Man fikk ikke den nedturen i boligmarkedet som mange fryktet, og innen planarbeid, som er knyttet til regulerings- og planleggingsfasen, er det nå mange prosjekter på gang.

– Vi har aldri målt så høye forventninger innenfor flere sektorer. Forventningene til ordrereserve om seks måneder er på rekordnivå, siden vi startet med undersøkelsen i 2012, fortsetter Hansteen. Spesielt ventes det vekst i ordrereservene innenfor sektorene samferdsel, olje og gass, samt bygg og miljø.

Imidlertid matcher ikke resultatene helt optimismen i bransjen. - Vi har hatt en periode med økende optimisme de siste årene, men resultatmarginene har ikke fulgt etter for alle firmaene, og snittet er fremdeles for lavt i et krevende marked, avslutter Hansteen.

JURIDISK/25. april 2019

Kjøper har fortsatt risikoen for om tomten kan utnyttes

Høsten 2018 avsa Høyesterett dom hvor kjøpet av en boligtomt ble hevet, da det viste seg at tomten var ubebyggelig som følge av et offentligrettslig byggeforbud. Enkelte har oppfattet at dette kunne være en oppmyking av kjøpers risiko og at det nå er mindre behov for å sjekke tomten grundig før kjøp. Les hele saken

Til toppen