Grete Aspelund, administrerende direktør i Sweco Norge.
Grete Aspelund, administrerende direktør i Sweco Norge. (Foto: Johnny Syversen)

Vi må velge kontraktsformer som fremmer samarbeid

Konflikter mellom partene i byggenæringen er økende. Resultatet er ofte kostnadsoverskridelser og forsinkede leveranser. Den tradisjonelle kontraktsformen forener ikke interessene mellom rådgiver, entreprenør og byggherre, men løsningen kan være enkel: Samspillskontrakter gir en struktur som fremmer samarbeid og måloppnåelse.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Kronikk av Grete Aspelund, administrerende direktør i Sweco.

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg la nylig frem en analyse som viser hvordan konfliktnivået i byggenæringen har tiltatt de siste årene. Tvister mellom staten og entreprenører koster samfunnet 2,2 milliarder kroner årlig. Da er ikke private kunder medregnet. Den åpenbare siden av dette regnestykket er kostnaden av et utsatt prosjekt. En annen, og mindre belyst side av saken, er hvordan tvister i prosjekter sliter på medarbeiderne.

Vi vet at mennesker presterer best i miljøer preget av tillit og samarbeidsånd. Vi må tørre å vise tillit.

Entreprenører, arkitekter og rådgivende ingeniører ønsker alle å være attraktive arbeidsgivere for å trekke til seg den beste kompetansen, for å løse stadig mer komplekse og krevende prosjekter på beste måte. Attraktivitet handler ikke bare om lønn, pensjon og forsikringer, det handler også om hvordan vi skaper et godt arbeidsmiljø, preget av trygghet og gjensidig tillit. Min påstand er at vi i større grad må bruke den kunnskapen vi har om hvordan vi skaper gode team og prestasjoner også i bygg- og anleggsprosjekter, og at kontrakten vi velger legger til rette for dette.

Vi vet at mennesker presterer best i miljøer preget av tillit og samarbeidsånd. Vi må tørre å vise tillit. I dag er situasjonen den at vi har medarbeidere som gruer seg til å gå i møter med oppdragsgiveren på grunn av det presset vedkommende blir utsatt for. Lønnsomheten er fallende og sykefraværet er økende.

Situasjonen som har utviklet seg gagner verken skattebetalerne eller aktørene i bransjen. Vi må velge kontraktsformer som fremmer samarbeid, tidlig involvering og felles målforståelse for å få effektive prosjekter. Våre erfaringer med samspillsprosjekter tilsier at denne kontraktsformen bør tas i bruk i større grad.

Vi må velge kontraktsformer som fremmer samarbeid, tidlig involvering og felles målforståelse for å få effektive prosjekter.

Samspillkontrakter med ulike vederlagsmodeller, erfarer vi legger til rette for en langt bedre samhandling mellom partene. Vår erfaring er at slike prosesser ender i felles forståelse for de viktigste prioritetene i prosjektet.  Kontraktene er tydelige på hvem som har ansvar og bærer risikoen innenfor avklarte rammer. Dette har medført lavt konfliktnivå i gjennomføringen av prosjektet. I tillegg er kvaliteten i leveransen meget god.

Nye arbeidsformer innen prosjektering, som for eksempel Virtual Design and Construction (VDC), må tas i bruk langt hyppigere siden de kan øke verdien av prosjekter gjennom raskere gjennomføring med færre feil og misforståelser.

Kommersiell risiko er en del av hverdagen når en jobber i prosjekter. Å jobbe innenfor samspillskontrakter, der partene jobber sammen mot felles mål, er en klar fordel når man skal gjennomføre prosjektet på beste måte.

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen