Administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).
Administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). (Foto: Julia Naglestad / Studio B13)

– Vi skaper merverdi for kunder og brukere

– Vi får stadig mer kompliserte bygg, som har avanserte løsninger. Våre RIF- firmaer er derfor opptatt av kunde- og brukerperspektivet. Det betyr å gi kundene løsninger som ikke bare fungerer i dag, men også i fremtiden.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Vi får stadig mer kompliserte bygg, som har avanserte løsninger. Våre RIF- firmaer er derfor opptatt av kunde- og brukerperspektivet. Det betyr å gi kundene løsninger som ikke bare fungerer i dag, men også i fremtiden. 

Tekniske løsninger kan nemlig også bli for avanserte, det er derfor viktig å se løsningene opp mot nytten, hva som er «must have» og hva som er mer «nice to have», sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Hun er derfor opptatt av kompetanse og verdiskaping og at rådgiverne hun representerer kommer inn i byggeprosessen så tidlig som mulig.

Start riktig

– Er ikke dette et mantra som er mest kjent fra entreprenørsiden?

– Nei, det vil jeg ikke si. Start riktig, er viktig for alle- ikke minst for kunden. Det handler om å få riktig kompetanse inn på riktig tid. Rådgivernes styrke er både å ivareta helheten og finne riktig løsning. Vi skal balansere ulike ønsker som kan handle om teknologi, miljø, trivsel og kostnader. En kan bygge et teknisk høyverdig bygg som kanskje ikke er tjenlig for brukerne. Da har en bommet. Vi skal alltid ha kunde- og brukerbehovene i fokus slik at de får det som er riktig for dem, understreker hun.

  Foto: Julia Naglestad / Studio B13

Verdi for kunde er hva det handler om. Jo tidligere vi kan komme inn med vår kompetanse, jo større påvirkning og jo mer verdi kan vi skape for kunde og bruker. Det er nemlig før det første «spade-taket» skjer, at handlingsrommet er størst for å påvirke og maksimere verdiskapingen. Senere ut i byggefasen, blir påvirkningsmulighetene betydelig mindre. Er feil løsninger valgt, er det lite en får gjort i byggefasen for å bøte på dette og hvis det først må rettes, blir det i så fall veldig dyrt.

– Vi skal ikke selge noen produkter. Vi skal utelukkende sørge for at både kundene og brukerne av byggene får best mulige resultat. Dette får vi til ved en kombinasjon av høy teknisk kompetanse og tverrfaglighet.

– Men det blir likevel mye teknikk?

– Ja, trenden er jo smartere byer, smartere transport og smartere hus. Teknologien er ikke begrensningen, men evnen til å balansere mellom nytte og kost for slike tekniske og smarte løsninger for kunden og brukerne.  

Teknologi og mennesker

– Dere setter altså ikke teknologien i høysetet – men er også opptatt av menneskene?

  Foto: Julia Naglestad / Studio B13

– Ja, det er mennesket som er viktigst. Teknologien er bare et hjelpemiddel. Avgjørende for valg av all verdens teknologi, er hvordan dette bidrar positivt for de som får løsningene. Her må vi tenke hele verdikjeden. Ta for eksempel BIM-modellene som vi utvikler. Allerede i valg av løsning skal rådgiverne tenke på at denne modellen ikke bare skal brukes til å bygge etter, men også hvordan informasjonen i denne modellen vi utvikler skal bidra til bedre og mer effektiv drifts- og vedlikeholds-fase. Våre medlemmer skal sørge for gode modeller som kommer kunden og fremtidige brukere til nytte i hele byggets livsløp.

– Dette hører man ikke alt for mye om i hverdagen?

  Foto: Julia Naglestad / Studio B13

– Nei, den verdiskapingen rådgivende ingeniører bidrar med er nemlig lite synlig for allmenheten. Det som derimot er veldig synlig, er når bygget ikke fungerer som det skal når det står ferdig. Da må det gjøres endringer og forbedringer og det blir dyrt. Det hadde da vært mye billigere å satse på riktig kompetanse når løsningene skulle velges i planleggingsfasen. Tekniske investeringer har ingen verdi hvis det ikke fungerer etter hensikten.

– Dette høres nesten selvsagt ut?

– Det kan du gjerne si, men tallrike eksempler forteller oss at det er lett å falle for fristelsen å undervurdere behovet for riktig kompetanse i planleggingsfasen. Dersom vi bare kommer inn tidlig nok, og får bidra med vår kompetanse i prosessen, vil alle tjene på det: Fra byggherre via utførende entreprenør og til brukerne av bygningen. Vi bidrar til å finne fram til det vi kan kalle det riktige bygget for den oppgaven som skal løses, sier hun til slutt.

SYKEHUS/22. mars 2019

Prosjekterer nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet

Denne uken signerte Norconsult og Helse Sør-Øst RHF en avtale om arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester for utarbeidelsen av et forprosjekt for et nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet ved Oslo universitetssykehus HF. Les hele saken

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen