Viktig at store byggherrer etterspør miljøvennlige løsninger

Viktig at store byggherrer etterspør miljøvennlige løsninger

Den nye organisasjonen Grønn Byggallianse, samler ca. 300 medlemmer fra hele verdikjeden. Dette blir bygge- og anleggsnæringens store grønne hub. Medlemmene representerer Norges største fastlandsnæring og sammen har vi har stor påvirkning på miljø.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Konikk av Hege Schøyen Dillner, styreleder i Grønn Byggallianse og konserndirektør i Veidekke ASA.

Vi snakker ikke bare om utslipp fra fossil fyring. Vi bruker 40 prosent av materialressursene og har stor betydning for klimagassutslippene fra produksjon og transport av bygg- og anleggsmaterialer. Transport av maskiner og materialer utgjør 25 prosent av tungtransporten i Norge. I tillegg kommer anleggstrafikk og persontransport til og fra bygge- og anleggsplasser. Det vi bygger har også stor påvirkning på folks helse og trivsel. 

Hege Schøyen Dillner, styreleder i Grønn Byggallianse og konserndirektør i Veidekke ASA. Foto: Veidekke

En viktig grunn til å slå sammen den tidligere byggherreorganisasjonen Grønn Byggallianse og NGBC er at vi ser at hele verdikjeden må samarbeide for å nå nasjonale og internasjonale bærekraftmål. Det er noe jeg brenner for som styreleder. Mange byggherrer har ambisiøse miljøstrategier. Det er likevel lett å henge igjen i gamle kontraktmodeller og kravspesifikasjoner. Gjennom å samarbeide med framoverlente leverandører, er det lettere for byggherrene å få vite hva de kan etterspørre og hvordan de kan stimulere til grønn innovasjon i alle ledd. Grønn Byggallianse vil hjelpe og inspirere byggeiere til å bestille så både rådgivere, entreprenører og materialprodusenter vet at det vil lønne seg for dem å raskest mulig omstille seg til det grønne skiftet. Vi vil løfte fram og dele ideer og kompetanse fra innovative og framoverlente rådgivere, entreprenører og materialprodusenter.

Jeg tror samhandling er avgjørende for at vi skal jobbe bærekraftig på en lønnsom og effektiv måte.

Grønn Byggallianse har inngått en samarbeidsavtale med Sintef for å spre viktig ny kunnskap til aktører i næringen. Vi vil også samle innspill fra medlemmer så vi kan peke på hvilke områder som trenger ny forskning eller endrede rammebetingelser så vi kan omstille oss raskt. Vi har det travelt for å nå FNs bærekraftmål i tide og jeg tror tiden er moden for en samlet kraftinnsats fra vår næring nå.

Veidekke sluttet seg tidlig til 2-graders målet. Vi har kartlagt hva vi som entreprenør, asfaltprodusent og byggherre kan gjøre for å redusere klimagassutslipp, og satt i verk tiltak for å få ned disse. Men selv om vi har satt oss egne mål, betyr det mye for oss å vite at mange store byggherrer nå etterspør miljøvennlige løsninger. Det er også viktig for oss som entreprenør å være med i et nettverk der vi kan diskutere kontraktsformer og tekniske løsninger med både kunder og leverandører. Jeg tror samhandling er avgjørende for at vi skal jobbe bærekraftig på en lønnsom og effektiv måte.

Vi har det travelt for å nå FNs bærekraftmål i tide og jeg tror tiden er moden for en samlet kraftinnsats fra vår næring nå. 

Suksessen til Eiendomssektorens veikart mot 2050, viser at det ikke mangler på vilje i næringen. Men det er et behov for praktisk veiledning, gode eksempler og erfaringsutveksling for å få omsatt vilje til handling hos flere. Organisasjonens visjon er å utvikle norsk bygg- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget for alle.

Til toppen