Viktig storsatsing for NCC Building
(Illustrasjon: Lund & Slaatto / NCC)

Viktig storsatsing for NCC Building

Nylig meldte NCC at Utlendingsdirektoratet UDI kommer inn som stor leietaker i Valle View-prosjektet og del 2 av NCCs satsing på Valle igangsettes. Prosjektet på om lag 22 000 kvadratmeter gir NCC Building et betydelig byggeprosjekt i Oslo som skaper medvind.

  • valle
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Valle Wood på 6 700 kvadratmeter nærmer seg ferdigstillelse og igangsettelsen av del 2 av NCC-satsingen på Valle bidrar til høy aktivitet for NCC Building i Oslo. Leder for NCC Building Norge, Are Strøm, ser positivt på fremtidsutsiktene. 

– Valle er en storsatsing for NCC i Norge. Når vi nå går i gang med byggingen av nærmere 22 000 kvadratmeter med Valle View, betyr det høy aktivitet for oss i Oslo-området, sier han. 

NCC Building Norge har de siste årene reorganisert og konsolidert virksomheten for å levere på strategien med tidligfaseprosjekter, samspill og tett samarbeid med kundene. Dette har gitt NCC suksess på blant annet svømmehaller, skoler og kontorprosjekter.  

– Tidlig involvering av samtlige prosjektdeltakere på tvers av disipliner, fag og roller er selve nøkkelen i arbeidet vårt. Vi har gått fra å være en tradisjonell entreprenør til å bli en entreprenør som er spesialisert på å utvikle prosjektene vi skal bygge sammen med kunde, brukere og samarbeidspartnere, sier Are Strøm. 

I tillegg til prestisjeprosjektene på Valle er NCC Building involvert i en
rekke tidligfaseprosjekter rundt om i landet. Blant annet Manglerud bad,
Risenga skole og sikkerhetsbygg for St. Olavshospital i Trondheim.

Rigger for fremtiden

NCC har planer om ytterligere to byggetrinn på Valle og kan bygge totalt 60 000 kvadratmeter på Valle. NCC Building rigger derfor virksomheten for fremtiden og forventer behov for ansettelse av en rekke nye medarbeidere med solid kompetanse.  

– Vi vil ha behov for solide og motiverte medarbeidere som ønsker å involvere seg i komplekse prosjekter. Det er avgjørende at vi får på plass dyktige og erfarne prosjektledere, anleggsledere og formenn. Det blir hektiske tider fremover, konstaterer Are Strøm. 

Arbeidet med Valle View starter opp i løpet av mars og planlegges
miljøsertifisert til BREEAM NOR Excellent.

SYKEHUS/22. mars 2019

Prosjekterer nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet

Denne uken signerte Norconsult og Helse Sør-Øst RHF en avtale om arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester for utarbeidelsen av et forprosjekt for et nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet ved Oslo universitetssykehus HF. Les hele saken

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen