Viktige justeringer i kvikkleire-veilederen

Viktige justeringer i kvikkleire-veilederen

Kvikkleire kan by på store utfordringer for nye utbyggingsprosjekter. Her der de viktigste endringene å få med seg i den nye Kvikkleireveilederen.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

NORGES vassdrags- og energidirektorats (NVE) Kvikkleireveileder 7-2014 setter føringer for hvordan utbygningssøknader og arealplaner i utsatte kvikkleireområder skal behandles. Ellen Haugen, senioringeniør i NVE sør, gir oss de viktigste justeringene i den nye veilederen.

- Det er innført en ny kategori for enkeltboenheter. Tidligere var det veldig vanskelig for noen å bygge en ny boenhet på tomten sin, eller skille ut en tomt, om den lå i en kvikkleiresone. Da måtte de først gjøre en fullstendig soneutredning. Det uavhengig av faregrad i sonen, men nå er det differensiert litt på. I områder i lav faregrad kan du nå i utgangspunktet bygge en bolig så lenge du viser til at det ikke gir noen forverring på stabiliteten, forteller han.

Dette gjelder dog kun for de områdene som er definert som lav faregrad. For prosjektene i soner med middels og høy faregrad må man fortsatt gjøre en utredning.

- Ellers, for mindre tiltak knyttet til gårdsdrift, driftsbygninger og lagerbygg med begrenset verdi - byggverk av begrenset størrelse og tyngde - så kan man bygge uten å gjøre soneutredning, men bare påvise at tiltaket ikke påvirker stabiliteten i området. I den tidligere veilederen var det vanskelig å plassere disse byggene, da de ofte havnet i øverste kategori, forklarer hun.

Dersom man har en bolig fra før, og man ønsker en ny boenhet, så har kravene tidligere vært at denne skal oppfylle kravene som til en hvilken som helst ny bolig. Og derfor blir det slik at dersom noen vil skille ut en kjellerleilighet til en ny boenhet, så måtte de ta utredning av hele sonen.

- Nå vil en enkelt utskilling av en boenhet i et eksisterende boligbygg komme inn i den nevnte kategorien hvor man bare må vise til at det ikke forverrer stabiliteten. Og det er jo enkelt å bevise når det er i et eksisterende bygg, sier Haugen.

I et område med middels til høy faresone så skal det altså gjøres en soneutredning uansett.

- Lempingen av kravene gjelder hovedsakelig for lav faregrad, fordi man nettopp ikke ønsker tilflytning til svært utsatte områder. En høy faregrad har ofte en aktiv erosjon, og da har den en pågående faktor som kan muligens kan utløse et skred, forklarer senioringeniøren videre.

- En mulighet for å redusere faregraden er ved å hindre den erosjonen. Så vi ønsker jo ikke at flere folk skal flytte inn i en sone der det er pågående erosjon, sier han.

Guri Vik, virksomhetsleder for arealforvaltning i Melhus kommune, jobber mye med utfordringer tilknyttet kvikkleire.

- I Melhus så har vi store kvikkleireområder med betydelig høy faregrad. Da har vi bestemmelser i vår arealplan som sier noe om hva som må dokumenteres i forbindelse med en byggesak. Kommunen sitter ikke på mye egen geoteknisk kompetanse, så de er helt avhengig av et godt fagmiljø som leverer tjenester til søkerne. Kvikkleireveilederen spiller derfor en viktig rolle i dette arbeidet.

- Vi kommer opp i slike situasjoner ganske ofte. Vi kjenner til kvikkleireforekomstene, men vi må vite om akkurat det prosjektet forverrer situasjonen. Og når det er for høy faregrad, så kan vi ikke godkjenne prosjekter som medfører tilflytting av flere mennesker til disse områdene uten at det gjøres stabiliserende tiltak.

UTLØPSOMRÅDENE SKAL MED

Haugen forteller om en ytterligere spesifisering i den oppdaterte veilederen. Dersom det skal kartlegges nye soner, skal også utløpsområdet nå tas med.

- Det er alle potensielle utløpsområder dersom et skred skulle løsne. Det kan være bebyggelser som ikke ligger i et fareområde, men som kan være potensielle utløpssoner. Det har ikke vært presisert på samme måte før i veilederen at dette skal kartlegges, påpeker NVE-ingeniøren. Til tross for store kvikkleireområder, så er det heldigvis ingen skred å rapportere om i Melhus kommune.

- Vi har heldigvis vært forskånet for kvikkleireskred. Og det er jo vår jobb å hindre at situasjonen blir verre, at vi ikke tillater tiltak som gjør at situasjonen blir verre og faren for skred øker noe. Men vi har heldigvis ikke hatt noen hendelser, avslutter Vik.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen