Viktige kilder til kunnskap om glass
(Foto: Glass og Fasadeforeningen)

Viktige kilder til kunnskap om glass

Stor etterspørsel etter bearbeidet glass, og produkt- og teknologiutvikling øker kunnskapsbehovet hos sluttbrukere. Glass og Fasadeforeningen (GF) utvikler derfor veiledere som nytteverktøy i planlegging og valg av riktige produkter fra bransjen.

  • Fasade
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– «Fakta om glass» skal for eksempel bidra til å spre kunnskap både i proff- og privatmarkedet, sier Bjørn Glenn Hansen i GF.

I løpet at de siste to årene har GF utviklet seks veiledere. På Glass og Fasadedagene 2018 lanserte «GF Teknisk rådgivning» ytterligere tre. Denne gang er fokus satt på merking og dokumentasjon av brannhemmende produkter, tiltak mot utvendig kondens og ikke minst informasjon rettet mot sluttbrukere av glass, både i prosjekt- og privatmarkedet.

– Glass er et materiale med høy motstandsdyktighet både mot mekanisk og klimatisk påkjenning. Som klimaskjerm er glass det eneste materialet som åpner for lysgjennomgang, inn- og utsyn. Samtidig kan glass optimaliseres for å imøtekomme de strengeste krav til energibruk, støydemping, sikkerhet og trygghet. Kombinert med aluminium, og gjerne tre og stål, blir mulighetsbildet med bruk av glass stadig større. Samtidig øker kunnskapsbehovet. Vi ønsker å formidle alle de fantastiske egenskapene våre materialer representerer. Like fullt er det vår plikt å informere om hvilke forholdsregler man må ta under gitte forhold. Dette sikrer både varige leveranser og fornøyde kunder, sier Hansen.

Branndokumentasjon av vinduer, dører og fasader

Vinduer, dører og hele fasadekonstruksjoner skal i en rekke tilfeller være med på å forhindre eller begrense brannsmitte. Omfattende testmateriale fra profil- og glassleverandører legger til rette for dokumenterte og trygge løsninger. Men det krever inngående forståelse for hvordan glass og ulike rammematerialer oppfører seg i en brannsituasjon for at prosjekterende skal kunne ta de riktige valgene.

Glass og Fasadeforeningen har utgitt tre nye veiledere. Illustrasjon: Glass og Fasadeforeningen

– Vår veileder «Merking og dokumentasjon av brannhemmende glasspartier» gir deg en innføring for glassfasader, glasstak, dører, vinduer, skillevegger og andre konstruksjoner, sier prosjektleder Hans Olav Meen Nilssen.

Tiltak mot utvendig kondens

Krav om energieffektivisering i bygg betyr at vi i dag benytter glass med U-verdi ned i mot 0,5 W/m²K. Dilemmaet med slike gode ruter er at enkelte paradoksalt nok opplever at produktet ikke svarer til forventningene.

– Under gitte forhold, spesielt på senhøsten og tidlig vinter, med stjerneklare netter, vindstille og høy luftfuktighet oppstår kondens/dugg på glass med høy isolasjonsevne. Vår veileder «Tiltak mot utvendig kondens» beskriver hvorfor dette skjer og hvordan man med relativt enkle tiltak kan redusere eller eliminere problemet. Utvendig kondens på utvendige overflater i isolerglass med lave U-verdier er et kjent fenomen og et klassisk eksempel som illustrerer hvor viktig det er å informere om valgmuligheter og produktenes egenskaper, sier Bjørn Glenn Hansen.

Glass og Fasadeforeningens veilederne gir blant annet:
• informasjon om tekniske nivåer på produkter
• hensyn som må tas for at produktet skal gi ønsket ytelse og ha lang levetid
• praktiske råd og veiledning om bruk og vedlikehold

Glass og Fasadeforeningens veiledere

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen