Viktigheten av bærekraftige bygninger

Viktigheten av bærekraftige bygninger

Denne uken setter World Green Building Council søkelys på bærekraftige bygninger for å markere World Green Building Week. Saint-Gobain støtter initiativet og deler ambisjonen om et mer bærekraftig bygd miljø.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

World Green Building Week markeres mandag 25. september 2017 til søndag 1. oktober 2017.

People, Planet and Prosperity

Bærekraftighet, og spesielt klimaendring, har stått høyt på dagsordenen i årevis. I den forbindelse er bygninger og det bygde miljøet viktige fokusområder. Begrepet "grønne bygg" er ofte knyttet til fornybar energi og energisparing. Dette er selvsagt uhyre viktig hvis vi skal vinne kampen mot klimaendring, men virkelig bærekraftige bygninger må også forbedre folks helse og velvære.

- En bærekraftig bygning er en bygning som tar hensyn til mennesker, planeten og folks velvære ("People, Planet and Prosperity") i alle stadier av livssyklusene sine: fra utvinning av råmaterialer til oppførelse, bruk og til og med nedriving. Bare da kan en bygning være virkelig bærekraftig, sier Camille Fabre, bærekrafts direktør i Saint-Gobain Norden og Baltikum.

Kombinere komfort og bærekraft

Saint-Gobain ønsker å skape utmerkede boarealer og forbedre folks dagligliv ved å kombinere komfort og bærekraft.

I Europa tilbringer folk opptil 90 % av tiden sin i bygninger. Så følgene for folks helse og velvære er betydelige: I bygninger lar folk seg påvirke av kvaliteten på inneluften, akustikken, tilgangen på dagslys og temperaturen. Alt dette er parametere som påvirker hvordan vi lærer, leker, arbeider og sover.

Ser vi på de økonomiske aspektene, utgjør bygge- og anleggsbransjen en betydelig del av økonomien. 8,5 trillioner euro brukes på bygningsrelaterte varer og tjenester hvert år.

Når det gjelder følgene for planeten, står bygninger i dag for nesten 25 % av de globale karbonutslippene. Og ifølge The Global Alliance for Building and Construction, forventes en fordobling av det globale bygningsarealet innen 2050. Det betyr at vi må arbeide målrettet for å forbedre både løsningene og måten vi bygger på.

- De gode nyhetene er at løsningene for å drastisk redusere disse følgene, allerede finnes. Men de må implementeres. Det betyr at vi trenger mer samarbeid på tvers av verdikjeden. Vi må endre måten vi jobber på og starte nye partnerskap. I Saint-Gobain er vi villige til å gjøre vårt i overgangen til mer bærekraftige bygninger og den sirkulære økonomien. Vi har et klart mål: Vi ønsker å skape utmerkede boarealer og forbedre folks dagligliv ved å kombinere komfort og bærekraft.

SOLENERGI/24. april 2019

Bislett stadion er først i Norge med lagring av solenergi på brukte bilbatteri

Bislett stadion ble i 2018 Norges første idrettsanlegg med solceller på taket. Nå har den tradisjonsrike stadion også fått sitt eget anlegg for energilagring basert på gjenbrukte batterier fra kasserte elektriske biler. Les hele saken

Til toppen