Viktigst å lekkasjesikre rørkoblingene

Viktigst å lekkasjesikre rørkoblingene

I praksis er det vanskelig å montere horisontale vannrør i næringsbygninger slik at de ivaretar kravene i TEK10 til utskiftbarhet og lekkasjesikkerhet. Årsakene kan være manglede prosjektering, uegnede rørsystemer og manglende kunnskaper og holdninger hos utførende.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Må tenke nytt

SINTEF Byggforsk mener likevel det er mulig å få til gode, utskiftbare og lekkasjesikre plasserings- og monteringsløsninger for horisontal rørføring i næringsbygninger.

– For å finne teknisk holdbare løsninger krever det at hele bransjen tenker nytt og annerledes. Både arkitekter, prosjekterende og utførende må ha fokus på vannskadesikre løsninger fra starten av i et byggeprosjekt, sier forskningsleder Lars-Erik Fiskum ved SINTEF Byggforsk.

Koblinger utsatt for skade

De aller fleste lekkasjer fra rørføring i næringsbygninger oppstår mellom vannrør og rørkoblinger. Årsaken er vanligvis monteringsfeil, og i noen få tilfeller produktfeil.

For å unngå lekkasjer mener SINTEF Byggforsk at det er viktigst å fokusere på sammenføyningen mellom koblinger og rør. Sannsynligheten for at det oppstår en vannlekkasje i forbindelse med koblingen er vesentlig større enn at det oppstår en lekkasje på selve røret.

Ulike koblingssystemer

Det er mange forskjellige koblingssystemer på markedet. SINTEF Byggforsk anser noen av systemene som sikre og robuste, mens andre systemer krever større grad av korrekt montering for å være like sikre.

– I rapporten har vi vist eksempler på hvordan kravene til lekkasjesikkerhet og utskifting kan ivaretas ved å bruke eksisterende rørmaterialer og koblingsløsninger, sier Fiskum.

Økning i skadekostnadene

Skadestatistikken viser at kostnadene for lekkasjer fra vannrør i næringsbygninger er i underkant av 600 millioner kroner per år. Tilsvarende tall for lekkasjer fra vannrør i private hjem er ca. 700 millioner kroner per år. For private er trenden minkende, mens den for næring er økende.

Last ned rapporten: Vannskadesikker montering av vannrør i næringsbygninger.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen