Vil bli verdens reneste sementfabrikk

Vil bli verdens reneste sementfabrikk

De 800 000 tonn som slippes ut gjennom pipene her hvert år tilsvarer utslippet fra all biltransport i Norge i løpet av én måned.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Dette ønsker Norcem å gjøre noe med, blant annet ved å halvere utslippet av CO2 fra røykgassen i Brevik.

– Vi har en visjon om null utslipp fra våre produkter i et livsløpsperspektiv, sier Liv Margrethe Bjerge i Norcem.

Hun har vært Norcems prosjektleder for testsenteret, der ulike teknologier for fangst av CO2 har vært prøvd ut på fabrikken i Brevik.

– Vi klarer ikke det bare ved å fjerne CO2 fra røykgassen, men også gjennom tiltak som inkluderer energieffektivisering, CO2-nøytrale brenselskilder og endring i produksjonsprosessen, sier hun. I regnstykket hører det også med at ferdig betong over tid binder betydelige mengder CO2 gjennom såkalt karbonatisering, legger hun til.

Uunngårlige utslipp

Det er et ambisiøst mål Norcem har satt seg, for det er i dag umulig å produsere sement uten å slippe ut store mengder CO2. Det er også vanskelig å se for seg en verden uten sement, den viktigste ingrediensen i betong, som brukes i alt fra veier, broer og bygninger til kaianlegg og flyplasser.

– Det er to kilder til CO2 i sementproduksjonen. To tredeler kommer fra kalksteinen som er råvaren for sementproduksjonen. Kalkstein inneholder bortimot 60 prosent CO2, som frigjøres når kalksteinen knuses og brennes. Den siste tredelen av utslippet kommer fra brennstoff til ovnene. Fordi sementproduksjon krever så høye temperaturer, har det vært vanlig å fyre ovnene med kull, forklarer Bjerge.

Norcem har lenge jobbet med å redusere utslippene fra egen fabrikk, og har kommet et godt stykke ved å gå over til å fyre med pellets og avfall som er CO2- nøytralt. Nå ønsker bedriften å redusere utslippene ytterligere, ved å gå løs på selve røykgassen fra produksjonen.

– Norcem tok selv initiativet til dette prosjektet, sier Bjerge. – Det begynte med at vi kartla kunnskapsstatusen på kjent teknologi for CO2-fangst, for å finne ut om noe av det kunne brukes på vårt anlegg. Vi endte opp med fire teknologier som vi mente var lovende for utprøving, sier Bjerge.

Les hele saken på climit.no

JURIDISK/25. april 2019

Kjøper har fortsatt risikoen for om tomten kan utnyttes

Høsten 2018 avsa Høyesterett dom hvor kjøpet av en boligtomt ble hevet, da det viste seg at tomten var ubebyggelig som følge av et offentligrettslig byggeforbud. Enkelte har oppfattet at dette kunne være en oppmyking av kjøpers risiko og at det nå er mindre behov for å sjekke tomten grundig før kjøp. Les hele saken

Til toppen