Vil bygge livsløpsboliger

Vil bygge livsløpsboliger

Flere lever fleksible liv, og livssituasjonen endrer seg drastisk fra studentdagene til pensjonstilværelsen. Resultatet er at boligkjøpere bytter skall som krepsdyr, sånn cirka hvert femte år. Men hva om «skallet» var fleksibelt?

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Få utbyggere tenker på beboeres skiftende behov gjennom livet, mener Thor A. Frøystad, leder for Sporty2gether, som leverer konsulenttjenester til idéutvikling og holistisk eiendomsutvikling. Flere bor på toroms, poengterer Frøystad, men mange vil ha behov for større arealer på ett eller flere tidspunkt i livet.

– Det rare er at de fleste boliginvesteringer er ganske kortsiktige, til tross for de høye prisene. Kjøperne ser for seg at de skal bo der i fem år, eller ti. Selv når de gjør en slik stor investering, er de allerede på vei videre. Vi legger opp til en «livsløpsbolig», som kan tilpasses livet du lever. Det du ikke har behov for selv, kan du leie ut. Da får vi en effektiv bruk av arealet.

Lokker med leieinntekter og servicetjenester

Normalt vil utbyggere ta utgangspunkt i boligen eller arealet i seg selv, i stedet for å se på situasjonen beboere befinner seg i. Ved å tenke nytt omkring de som faktisk bor i boliger, mener Frøystad at han kan komme opp med mye smartere løsninger.

– Om folk liker et område, kan de kjøpe et areal der som kan tilpasses livet de lever akkurat nå. Og så kan de legge til eller trekke fra, etter hvert som behovet endrer seg. For noen kan dette fungere som en studentbolig. For andre er dette nyetablering. Det er et marked for folk som lever fleksible liv. Og hvem er det som ikke lever fleksible liv i dag? Tenk på alle pendlere, foreldre med barn som studerer utenbys, deltidsforeldre. I alle disse husholdningene er det personer som reiser, flytter ut og inn.

Utbyggere tenker fortsatt veldig konservativt. De endringene som finnes, er små design-ting

– Utbyggere tenker fortsatt veldig konservativt. De endringene som finnes, er små design-ting. Det er svært få nye tanker om hvordan vi organiserer en boligsituasjon. Du har få muligheter til å ta høyde for endringer i din livssituasjon. Vi har en løsning som gjør at du i løpet av et par minutter kan gå fra å bo på en femroms til en toroms. Da får du inntekter fra de arealene du fristiller, og du har ingen jobb med det selv. Det er lettere enn AirBnb. Det er andre som organiserer for deg, inkludert vask og vedlikehold. Det gjør det veldig enkelt for folk å omstille seg. Det arealet de fristiller, blir en del av et hotell.

[img id="1"]

Selv om bolig og hotell er samkoblet, er fortsatt boligen en bolig og hotellet er fortsatt et hotell – slik vi kjenner det i dag. De som bor i boligene møter ikke hotellgjester som bruker deres arealer, om de ikke ønsker det.

Selger privatbolig som en tjeneste

Frøystad er overbevist om at vi vil se store endringer i hvordan folk tenker omkring det å bo. Og før eller senere kommer det nye smarte forretningsmodeller på boligmarkedet. Han er ikke alene om å spå endringer. I artikkelen «Can housing become a service?» spør New York-baserte Dror Poleg om ikke privatboliger blir den neste sektoren i eiendomsmarkedet der teknologi bringer dype og varige endringer. Poleg eier DP & Co., som bistår eiendomsselskaper med å møte ny teknologi og endrede markedsbetingelser.

Poleg er mest opptatt av den nye generasjonen forbrukere, kjent som «millennials». De vil vokse opp i en tid med langt mer usikre jobbutsikter, og de vil neppe i samme grad se idyllen i et forstadshus, slik generasjonene før har gjort. Bokollektiv-tjenester som Common, Ollie og Starcity tilbyr allerede langtidsleie til priser som uetablerte kan mestre, selv i populære områder. Men dette er kun begynnelsen, mener både Poleg og Frøystad.

– Om ti år vil det være mye mer deling enn i dag. Vi er allerede på vei dit. Vi ser for oss at beboere er selveiere, med full råderett over boligen. Men du har altså anledning til å leie ut det arealet du ikke selv trenger eller bruker. Det skal være så enkelt at terskelen for utleie blir veldig lav. Prinsippet skal være at du har frihet til å velge. Det er overraskende mange som ønsker å dele. Det er langt flere enn hva jeg trodde. Det var også en overraskelse å se hvor mange som faktisk leier ut via AirBnb, sier Frøystad.

Har fire prosjekter på gang

Foreløpig har Frøystad lite å vise til. Men det kommer. Og til hvilken pris?

– Det er litt tidlig å være veldig konkret med prising på slike boliger, men målet er at det skal koste omtrent det samme som om du kjøpte det samme boligarealet i samme område selv. I tillegg er det altså gode muligheter til å redusere utgiftene, ved utleie av rom du ikke trenger selv. Sånn sett er det jo mye som tyder på at dette vil redusere dine boutgifter.

Om ti år vil det være mye mer deling enn i dag. Vi er allerede på vei dit. Prinsippet skal være at du har frihet til å velge. Det er overraskende mange som ønsker å dele

Hvor langt unna en realisering av dette er dere?

– Vi har fire konkrete prosjekter på gang, men ingen av dem er så modne at vi tør markedsføre eller prate høyt om dem ennå. Vi har planer både i små og store byer.

– Planen er å bruke mindre enn fem minutter på å omstille en toroms. Dette har å gjøre med planløsningen, selvfølgelig. Men det er også teknologi involvert. Vi kan dessverre ikke være mer konkret enn det ennå.

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen