Massivtre kan brukes i bærende vegger, gulv og tak i høye bygg.
Massivtre kan brukes i bærende vegger, gulv og tak i høye bygg. (Foto: Ørjan Bertelsen)

Vil bygge mer i massivtre

Massivtre er ikke bare positivt for dem som skal bruke bygget. Det gir også mange fordeler for dem som bygger det, mener prosjektleder Roy Gunnar Berg i Peab Bjørn Bygg.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Alta omsorgssenter er et av de største oppdragene Peab Bjørn Bygg noensinne har hatt. Fem bygg med et totalareal på 24 000 m2 skal bygges i massivtre. Samtidig oppfører entreprenøren et nybygg på 3000 m2 i massivtre på Hadsel videregående skole i Stokmarknes.

  Foto: Ørjan Bertelsen

− Som samfunnsbygger har disse prosjektene stor verdi for oss, også utover det økonomiske. De passer godt med vår visjon, som handler om å bygge fremtidens bærekraftige samfunn. Det er positivt å erfare at byggemetoden også gir fordeler for våre kollegaer på byggeplassen, sier administrerende direktør Gro Skaar Knutsen i Peab Bjørn Bygg.

Mer effektiv elementmontasje

Byggprosjektet Alta omsorgssenter har pågått siden januar i år, og prosjektleder Roy Gunnar Berg forteller om mange fordeler med å bygge i massivtre.

Håndverker Jonas Angel Hansen synes det er spennende å jobbe med massivtre. Foto: Ørjan Bertelsen

− For det første går det raskere å montere massivtreelementer enn betongelementer. Samtidig har vi ikke behov for like store kraner som når vi jobber med betongelementer. Det gjør at vi får bedre utnyttelse av byggeplassen, og lavere maskinkostnader, sier han.

Mindre støy, støv og rot

Helse, miljø og sikkerhet er et av de viktigste fokusområdene i Peab. Å bygge med massivtre gir fordeler innen alle disse tre områdene, mener prosjektlederen.

Omsorgssenteret ligger i Alta sentrum. De fem bygningene, som totalt utgjør et areal på rundt 24 000 kvadratmeter, vil bestå av flere avdelinger og funksjoner. Foto: Ørjan Bertelsen

− Det er mindre støy generelt på byggeplassen, og lite støy under montering. Byggeplassen blir renere fordi vi ikke har kapp, støv og betongsøl. I tillegg produserer vi mindre avfall enn i prosjekter der vi jobber med plassbygde vegger. En ryddig og ren byggeplass er viktig for å kunne jobbe sikkert, påpeker Berg.

Krever stor nøyaktighet

Håndverkerne Jonas Angel Hansen og Paul Tore Hanssen synes det er spennende å jobbe med massivtre. Men denne typen produksjon krever stor nøyaktighet fra leverandørene.

− Leveransene må stemme 100 prosent. Elementene må være pakket rett, og stemme med det som står på listene. Men uavhengig av det er det artig å være på et prosjekt der bygget kommer opp så fort, sier de to.

Ivaretar tradisjonshåndverk

På Hadsel videregående skole og fagskole jobber anleggsleder Ivar Ståle Hågensen. Der har de også fått nye og interessante erfaringer med massivtre. Han løfter frem håndverksfaget og fagarbeiderne i prosjektet.

  Foto: Ørjan Bertelsen

− Å jobbe med massivtre har vært en interessant erfaring for oss, og vi har fortsatt mye å lære. Men vi synes det er utrolig positivt å kunne ivareta tradisjonshåndverk med våre dyktige og engasjerte fagarbeidere, sier Hågensen.

Først ut i Nord-Norge

Roy Gunnar Berg håper på flere prosjekter i massivtre i tiden som kommer.

− De fleste av oss på byggeplassen synes at det er motiverende at vi i Peab Bjørn Bygg tør å være nyskapende. At vi er først ut i Nord-Norge med et massivtreprosjekt i denne størrelsen, gjør det ekstra spennende, sier han.

JURIDISK/25. april 2019

Kjøper har fortsatt risikoen for om tomten kan utnyttes

Høsten 2018 avsa Høyesterett dom hvor kjøpet av en boligtomt ble hevet, da det viste seg at tomten var ubebyggelig som følge av et offentligrettslig byggeforbud. Enkelte har oppfattet at dette kunne være en oppmyking av kjøpers risiko og at det nå er mindre behov for å sjekke tomten grundig før kjøp. Les hele saken

Til toppen