Vil bygge økotun for framtiden
(Illustrasjon: Nordbolig)

Vil bygge økotun for framtiden

Nordbolig tar klima og miljøutfordringene på alvor, og ønsker å være med å utvikle boliger for fremtiden.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Vi ønsker å være en del av løsningen, kunne tilby boliger som muliggjør en mer bærekraftig livsstil for beboerne og ta ansvar for å redusere egne utslipp under prosjektering og bygging, forteller daglig leder i Nordbolig, Trond Olav Horten og fortsetter: - For å nå dette målet har Nordbolig inngått en avtale med Katrine og Amund Aalstad om regulering og kjøp av en del av Møystad gård i Hamar.

Bærekraftig økotun

I avtalen heter det «et begrenset antall boliger i et bærekraftig økotun med lavest mulig klimagassutslipp og miljøfotavtrykk i hele byggets levetid, fra planlegging til rivning, med særlig fokus på livsstil for beboerne». - Vi utfordres til å omstille oss og finne løsninger raskere enn det det har vært tradisjon for i norsk byggindustri, men vi tror her at markedet har omstilt seg raskere enn regelverket, og at vi må tørre å investere i innovasjon. Prosjektet på Møystad gir oss en mulighet til dette, forklarer Horten.

Innovativ og fremoverlent lokal bedrift

– For meg er klima og miljø viktigst, og en del av alt jeg foretar meg. Gjennom dette prosjektet mener jeg å få være med på å gjøre en større forskjell og redusere klimagassutslippene våre, mer enn på andre arenaer jeg deltar. Målet er å utvikle en bolig og en boform som har lavest mulig klimagassutslipp, minst mulig økologisk fotavtrykk, og som kan gjenskapes flere steder. I Nordbolig har jeg funnet en partner som ser utfordringene vi står overfor, og som ønsker å gjøre noe med dem. En innovativ og fremoverlent bedrift med sterk lokal forankring, sier prosjektutvikler Katrine Aalstad.

– Katrine har en mastergrad i landbruksøkonomi og er til daglig økologisk gårdbruker. Hun tilfører en kunnskap vi i konsernet har manglet for å nå våre grønne mål. Derfor har vi ansatt henne i en 40% prosjektstilling der hun får ansvar for å utvikle økotunkonseptet, avslutter Horten.

LANDSKAPSARKITEKTUR/ 7. desember 2018

Studentby med blågrønn ramme

Campus Ås skal få nesten 800 nye studenthybler i massivtre. Swecos rådgivere har vært med på prosjektet fra dag én. – Det er stor stas å få følge et prosjekt helt fra tidlig fase til realisering, sier Swecos landskapsarkitekt Ingrid Fallet. Les hele saken

Til toppen