Vil bygge økotun for framtiden
(Illustrasjon: Nordbolig)

Vil bygge økotun for framtiden

Nordbolig tar klima og miljøutfordringene på alvor, og ønsker å være med å utvikle boliger for fremtiden.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Vi ønsker å være en del av løsningen, kunne tilby boliger som muliggjør en mer bærekraftig livsstil for beboerne og ta ansvar for å redusere egne utslipp under prosjektering og bygging, forteller daglig leder i Nordbolig, Trond Olav Horten og fortsetter: - For å nå dette målet har Nordbolig inngått en avtale med Katrine og Amund Aalstad om regulering og kjøp av en del av Møystad gård i Hamar.

Bærekraftig økotun

I avtalen heter det «et begrenset antall boliger i et bærekraftig økotun med lavest mulig klimagassutslipp og miljøfotavtrykk i hele byggets levetid, fra planlegging til rivning, med særlig fokus på livsstil for beboerne». - Vi utfordres til å omstille oss og finne løsninger raskere enn det det har vært tradisjon for i norsk byggindustri, men vi tror her at markedet har omstilt seg raskere enn regelverket, og at vi må tørre å investere i innovasjon. Prosjektet på Møystad gir oss en mulighet til dette, forklarer Horten.

Innovativ og fremoverlent lokal bedrift

– For meg er klima og miljø viktigst, og en del av alt jeg foretar meg. Gjennom dette prosjektet mener jeg å få være med på å gjøre en større forskjell og redusere klimagassutslippene våre, mer enn på andre arenaer jeg deltar. Målet er å utvikle en bolig og en boform som har lavest mulig klimagassutslipp, minst mulig økologisk fotavtrykk, og som kan gjenskapes flere steder. I Nordbolig har jeg funnet en partner som ser utfordringene vi står overfor, og som ønsker å gjøre noe med dem. En innovativ og fremoverlent bedrift med sterk lokal forankring, sier prosjektutvikler Katrine Aalstad.

– Katrine har en mastergrad i landbruksøkonomi og er til daglig økologisk gårdbruker. Hun tilfører en kunnskap vi i konsernet har manglet for å nå våre grønne mål. Derfor har vi ansatt henne i en 40% prosjektstilling der hun får ansvar for å utvikle økotunkonseptet, avslutter Horten.

SOLENERGI/24. april 2019

Bislett stadion er først i Norge med lagring av solenergi på brukte bilbatteri

Bislett stadion ble i 2018 Norges første idrettsanlegg med solceller på taket. Nå har den tradisjonsrike stadion også fått sitt eget anlegg for energilagring basert på gjenbrukte batterier fra kasserte elektriske biler. Les hele saken

Til toppen