Vil få det riktig med en gang

Vil få det riktig med en gang

Byggenæringen sliter med feil og mangler som sjelden gir seg til kjenne før leietakerne har inntatt bygget. Dette er dyrt, tidkrevende og fører til ergrelse blant både drifter og utvikler. Hvordan skal vi få det rett med en gang?

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

I de fleste prosjekter forlater entreprenører, leverandører og ingeniører prosjektet i god tro om at jobben er utført i henhold til bestillingen. Slik er det også ofte, men likevel fungerer ikke bygget i praksis.

Da Integra og Grønn Byggallianse inviterte til konferansen "riktig med en gang" var det flere som hadde noe å si om hvordan byggefeil kunne unngås. Et hovedelement er at kompetansen til næringen ikke utvikles i takt med den nye løsninger og teknologi.

Problematikk rundt byggautomatisering

Isak Oksvold fra Aspelin Ramm Eiendom AS er direktør i Miljø og Samfunn. Han forteller at byggautomatisering står for omkring 50 prosent av det som oppleves som problemer i bygg.

- I dag er det få leverandører av bygningsautomatisering som i stor grad oppfyller kundens behov eller forventninger til prosjektet. Ingen har etablert en standard på byggautomatisering som gjør kunden trygg på at de får kvalitet, forteller Oksvold i sitt innlegg på konferansen.

Det kan se ut til at leverandører har tatt seg vann over hodet når det dreier seg om byggautomatisering. Utviklingen har gått alt for raskt, og det er liten forståelse for hvordan komponenter skal integreres.

Grensesnitt mellom rør, ventilasjon, elektro og brann er ikke håndtert på en ordentlig måte, og få i bransjen har kompetansen som trengs for å sy sammen systemene.

Les hele artikkelen i neste printutgave av Fremtidens Byggenæring.

BELYSNING/23. februar 2018

Faglig ekspertise på lys må inn allerede i forprosjektet

– Det er viktig at de som skal planlegge belysningen i et bygge- eller oppussingsprosjekt kommer inn så tidlig som mulig i prosessen. Aller helst i forprosjektet. Riktig lys er en forutsetning for at de som skal bruke arealene, vil trives og være produktive der. Planlegging av et lysanlegg handler om å ta hensyn til brukernes behov samtidig som det skal utgjøre en helhet både funksjonelt og estetisk. Belysningen utgjør i tillegg ca. 20% av det totale energibruket i et kontorbygg så sparepotensialet er stort. Les hele saken

Til toppen