Vil forbedre innemiljøet på eldre skoler

Vil forbedre innemiljøet på eldre skoler

Innemiljøet på eldre skoler er ikke godt nok, og nå investerer Undervisningsbygg 8,3 millioner for å teste ut løsninger som skal bedre kvaliteten på innemiljøet for elever og lærere, mens skolene fortsatt er i drift.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

- Typisk for dagens ventilasjonsprosjekter på eksisterende skoler er at de blir omfattende og kostbare, sier prosjektleder i Undervisningsbygg, Erik Eskild, som har store forhåpninger til å prøve ut og utvikle et system som ivaretar alle hensyn når skolen har elever til stede.

Millioninvesteringen brukes til et pilotprosjekt på Trosterud skole i Oslo, hvor Caverions tekniske løsninger skal forbedre eksisterende ventilasjonsanlegg, mens skolen har normal drift.

- Vi skal teste ut løsningen ved å ta to og to klasserom om dagen. Så skal vi forske på om vi får ned gjennomføringstiden og reduserte kostnader, sier Eskild.

Innemiljøet må ivareta elevenes helse og legger til rette for læring

Undervisningsbygg hadde i 2014 en innovasjonskonkurranse hvor Caverion var en av to vinnere.

Direktør for Teknologi og Utvikling, Jens Petter Burud, i Caverion gleder seg til å ta fatt på pilotprosjektet på Trosterud som tester ut totalløsningen KlimaTak for oppgradering av eldre ventilasjonsanlegg, som skal sikre et godt innemiljø.

- Innemiljøet må både ivareta elevenes helse og legge til rette for læring. Vi satser på at utprøving på Trosterud skole vil gi oss noen interessante og gode svar, sier han.

KlimaTak som sikrer behovsstyrt ventilasjon, er utviklet av Caverion Norge, og samler alle tekniske løsninger i et bygg på ett sted, både ventilasjon, elektrokabler, IKT, samt sprinkler og rør.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen