Vil formgi minnestedet etter 22. juli
(Foto: Statsbygg)

Vil formgi minnestedet etter 22. juli

Statsbygg har mottatt tilbud fra 12 team som ønsker å formgi minnestedet etter 22. juli på Utøykaia.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Regjeringen har besluttet at det nasjonale minnestedet etter terrorangrepet 22. juli 2011 skal etableres ved Utøyakaia, I Hole kommune. Statsbygg har fått i oppdrag å lage reguleringsplan og skisseprosjekt for minnestedet.

Nasjonalt minnested ved Utøyakaia i Hole skal være et sted for å minnes, og for refleksjon for etterlatte, overlevende, frivillige, hjelpemannskaper, nåværende og framtidige generasjoner.

Minnestedet og området rundt skal utformes i tråd med anbefalte føringer fra rapporten vurdering av nasjonalt minnested på Utøyakaia.

Minnestedets fysiske inngrep skal være verdig og vakkert, samt forsterke stedets iboende kvaliteter og spille på kaia og Utøya som et historisk sted. God involvering av den nasjonal støttegruppen etter 22. juli hendelsene, AUF, Hole kommune og lokalsamfunnet er et viktig premiss for arbeidet.

Statsbygg har mottatt tilbud fra 12 team som ønsker å formgi minnestedet etter 22. juli på Utøykaia.

Statsbygg utlyste i januar en konkurranse der de ba om tilbud fra tverrfaglige team som vil formgi og prosjektere minnestedet på Utøykaia i Hole kommune. Teamene er satt sammen av inntil fire fagpersoner. Hvert team har med en landskapsarkitekt, da dette var et krav i konkurransen. Fagsammensetningen til resten av teamet var fri.

Godt fornøyd

– Statsbyggs foreløpige vurdering er at vi har fått tilbud fra mange sterke kandidater og spennende team, sier prosjektleder Mari Magnus i Statsbygg.

– Teamene har satt seg godt inn i oppgaven og viser stor forståelse for prosjektets kompleksitet. Det kommer tydelig fram at mange av tilbyderne har et sterkt engasjement og ønske om å gjøre en god jobb, legger hun til. 

8 av de 12 teamene har med en kunstner, og i 9 av teamene er det med arkitekt. Andre fag som er representert blant tilbyderne er kommunikasjon, prosessledelse, kulturhistorie og filosofi. Teamene er bedt om å begrunne teamsammensetningen, og denne er et av kriteriene tilbudene blir vurdert etter. Andre kriterier er referanseprosjekter og oppgaveforståelse.

Statsbygg skal nå evaluere tilbudene. De mest aktuelle teamene vil bli kalt inn til intervju, og Statsbygg regner med å ha en innstilling klar rundt midten av april.

Teamene har ikke levert forslag til løsning eller utforming av minnestedet. Utformingsfasen starter etter at Statsbygg har inngått avtale med det teamet som blir valgt. 

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen