Vil gi Stockholm 6000 boliger i tre

Vil gi Stockholm 6000 boliger i tre

Folkhem er en liten, svensk utbygger med hårete mål om å bygge stort med lite fotavtrykk. I Stockholm vil de bygge 6000 boliger i tre.

  • breeam
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– I det siste har vi brukt mye krefter for å overbevise folk om at tre er det beste byggematerialet. Men aller helst vil vi bygge hus, sier Arne Olsson er forretningsutvikler og adm. dir. i Folkhem Trä.

[img id="1"]

Bra for helsen

Da Strandparken i Sundbyberg stod ferdig i 2014, var det Sveriges høyeste flerbolighus bygget helt i tre. Boligprosjekt har fått mye oppmerksomhet, og er en del av en langsiktig strategi.

– De fleste byggematerialene tar slutt – før eller senere. Tre er det eneste fornybare byggematerialet vi har i dag. Du kan ikke dyrke stål eller betong, sier Olsson.

– Det fokuseres mye på utslipp fra transportsektoren og særlig på fly. Men flyindustrien har jobbet veldig godt med dette, og står for under 3 % av utslippene. Halvparten av CO2-utslippene i verden i dag kommer fra byggeindustrien. Ved å bytte ut 6000 betongboliger mot våre trehus sparer vi 600 000 tonn CO2, sier han.

[factbox id="1"]

Strandparken har fått massiv oppmerksomhet med tusentalls besøkende fra mer enn 50 land. Boligene som er tegnet av Wingårdh Arkitektkontor har tre fra innerst til ytterst. Bygningskroppen er av massivtre, fasaden er av sedertrespon – ja, selv innredningen lukter det skog av.

– Beboerne sier det lukter godt – og at det er stille. Det gir mye mindre innvendig støy i et trebygg, og tre er bra for helsen. En familie hadde en gutt som led av astma. Han ble symptomfri dager etter at de flyttet inn i Standparken, forteller Olsson.

Tre som hovedmateriale

Stockholm trenger flere boliger, og målet er 150 000 nye innen 2030. I programmet ”Arton trähusprojekt vi vill bygga snarast” hevder Folkhem Trä å ha svar både på klimakrisen og på byens boligkrise. Utbyggeren vil bygge 6000 boliger i Stockholm – i tre. Folkhem vil drive prosjektutviklingen mens det finansieres av Rikshem, hvis eiere AP-fonden, som har som mål å investere i selskap med så lave CO2-avtrykk som mulig. Dette er en bevisst strategi som bland annet gjøres i samarbeid med FN.

[img id="2"]

Folkhem Trä har engasjert flere av landets fremste arkitekter til å tegne hvert sitt av de 18 boligprosjektene. Alle skal selvsagt bygges i tre.

– Materialet er hentet fra svenske skoger. Og det er brannsikkert, sier Olsson.

– Vi bygger høyt med tre, men blir bygningen 20 etasjer høy vil det bli en hybrid-løsning. Vi mener ikke at man skal slutte å bruke stål og betong – men andelen tre bør blir mye høyere, sier han.

Klimadeklarert

I Stadshagen, ved et av Stockholms høyeste punkter, skal en ny bydel utvikles. Ved toppen av en bratt bakke ved Karlbergskanalen har Petra Gipp Arkitektur tegnet to hus for Folkhem. Husene som i flere henseender ligger i grenselandet mellom by og natur, får en sokkel i lys betong med et øvre massivt trevolum kledd med bark.

[factbox id="3"]

Om Folkhem sine prosjekter vekker oppsikt for bruken av tre, er boligprodusenten selv vel så opptatt av fordeler som byggetid, transport, fravær av støv og støy og – ikke minst – klimafordelene.

– Som første bolighus i verden er prosjektet Stadshagen klimadeklarert etter EPD (Environmental Product Declaration), sier Olsson.

EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse og oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste. Kravene til hvordan en EPD skal lages er spesifisert i ISO-standarden 14025 Environmental Labels and Declarations Type III.

– Deklarasjonen har en livssyklusanalyse av alle komponentene som går med i bygget som plank, skruer, etc. Dette er allerede gjort av mange produsenter og utbyggeren kan sette det sammen, forklarer Olsson.

– Det kan være et godt verktøy for kommunene å bruke, og man får en reell sammenlikning av tre og betong. Vi håper at det kommer et EPD-krav med maksimumsgrense for utslipp av klimagasser for oppføring av bygg, sier Olsson.

 

Til toppen