Vil ha utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

Vil ha utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

De største offentlige utbyggerne - som representerer et investeringsvolum på godt over 350 milliarder kroner de nærmeste årene - går nå sammen og utfordrer leverandørmarkedet på utslippsfrie løsninger for bygge- og anleggsplasser.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– På dialogkonferansen 15. mai får vi de første reaksjonene fra leverandørene, sier klima- og miljøansvarlig Tina Sølvberg i Nasjonalt program for leverandørutvikling som tilrettelegger dialogen.

Oslo kommune var pionérer på området da de etterspurte den første fossilfrie byggeplassen i en utlysning. Når får de med seg de største utbyggerne på neste skritt: utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

Stimulere til innovasjon

15.mai er Miljødirektoratet vertskap når de største utbyggerne inviterer leverandører til dialog om kravene til utslippsfrie løsninger på bygge- og anleggsplasser.

Samfunnet forventer at vi bidrar til klimagassreduksjoner

– Dette er løsninger vi må utvikle i dialog med leverandørene. Vår viktigste rolle som utbyggere er å bli enige om hvilke forventninger vi har til leverandørene og stimulere til innovasjon gjennom å vise hvilke volumer det er snakk om, sier Lene Lad Johansen, prosjektleder i Smart Oslo, Oslo kommune

Selv om elektrifiseringen av bilparken akselererer, er man et godt stykke unna når det gleder tyngre transportkjøretøy og anleggsmaskiner.

– Statsbygg har testet ut både fossilfritt og lavutslippsløsninger. Vi har gjort full kartlegging av alle utslipp på enkelte byggeplasser. Forurensning fra store anleggsmaskiner og transport er overraskende høyt og dermed er potensialet for utslippsreduksjon betydelig, sier Jonas Vevatne i Statsbygg.

Utslippsfrie løsninger kan utvikles på en økonomisk forsvarlig måte

Statens vegvesen er også på ballen med å legge til rette for konkrete miljøkrav om utslippsfrie løsninger.

– Som en betydelig aktør er vi bevist på at samfunnet forventer at vi bidrar til klimagassreduksjoner. Vi har startet et prosjekt som heter «Krav til klimakutt i Konkurransegrunnlag» og vil teste ut noen løsninger i prosjekter som er under planlegging. Både utbyggere og leverandører må være opptatt av lave totalkostnader i fremtidige utbygginger. Utslippsfrie maskiner kan bli dyrere i innkjøp, men kanskje billigere i drift. Vi er optimistisk med tanke på at utslippsfrie løsninger kan utvikles på en økonomisk forsvarlig måte, sier Jørn Arntsen i Statens vegvesen.

Dialogkonferansen for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser finner sted 15.mai fra kl 09.00 til 15.00 hos Miljødirektoratet

EIENDOM/23. mars 2018

Blir taket det nye gulvet?

– Det ligger an til at takene i byene i fremtiden blir tatt i bruk i mye større omfang enn de gjør i dag. I alle fall om Knut Schreiner, sosiolog i arkitektfirmaet Rodeo får rett i sine antagelser. Han mener nemlig at taket kan bli det nye møtepunktet i mange bygårder. Les hele saken

SYKEHUS/23. mars 2018

Blir langsiktig eier av LHL sykehuset og helsehuset på Gardermoen

Hemfosa gjennomfører kjøpet av Aspelin Ramm sin eierandel på 35% i selskapet som eier LHL sykehuset og helsehuset på Gardermoen. Videreutviklingen av området kommer fortsatt til å skje gjennom den etablerte JV modellen med Aspelin Ramm. Hemfosa har i samband med transaksjonen sikret langsiktig finansieringen av sykehuset og helsehuset gjennom et grønt lån på 1,5 mrd kr fra Swedbank. Les hele saken

TREARKITEKTUR/22. mars 2018

Arven etter Norwegian Wood

I 2008 ble Stavanger-regionen europeisk kulturhovedstad. Et av de største prosjektene under arrangementet ble satt i gang i 2005, og ble til Norwegian Wood. Målet var, gjennom innovative forbildeprosjekter, å skape et utstillingsvindu for nyskapende miljøvennlig trearkitektur og videreutvikle den rike trearkitekturen i Norge og Stavanger. Les hele saken

Til toppen