Vil halvere prosjekttiden

Vil halvere prosjekttiden

Med Forskningsrådet i ryggen er det blitt igangsatt et prosjekt som tar sikte på å korte ned den totale gjennomføringstiden i bygge- og anleggsprosjekter.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

HELE 454 millioner kroner er blitt bevilget til over 50 prosjekter fra styret i Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA). Dette er Forskningsrådets finansieringsordning for prosjekter som ventes å bidra med høy verdiskaping både for samfunnet og
involverte virksomheter. Bygg- og anlegg har generelt fått best uttelling i tildelingen, mens enkeltaktøren med størst bevilgning fra BIA-programmet ble Reinertsen og deres konsortiepartnere.

De har fått 12,6 millioner kroner til «Speed-Up», et prosjekt som skal bidra til å redusere den totale gjennomføringstiden i bygg- og anleggsbransjen, og Reinertsen bidrar selv med en egeninnsats på 6 millioner. Bakgrunnen er at flere bransjeaktører mener at prosjekttiden i dag er for lang. Første stadium vil bestå i å kartlegge dagens situasjon.

- Reinertsen tar sammen med samarbeidspartnerne sikte på å finne en løsning på dette problemet. Vi har alt startet planleggingsprosessen. Siden mars har vi jobbet med revisjon av prosjektsøknaden for å møte Forskningsrådet forventninger. Vi må vite mer om hvordan prosjektutførelsen foregår i dag for å ha noe å sammenligne med. Dette vil vi fortsette med utover høsten. Prosjektet har en varighet på fire år, og ventes derfor å ferdigstilles i 2018, forteller Anton Harthun Husøy, NK for Divisjonsdirektør i Entreprise hos Reinertsen.

De øvrige deltakerne i prosjektet er knyttet til Norsk Senter for Prosjektledelse som fra og med årsskiftet endret navn til Prosjekt Norge. De initierte prosjektet og utgjør et forskningsbasert samarbeid mellom næringsliv og forvaltning. Blant de øvrige konsortiedeltakerne som jobber med prosjektet, finner man Statsbygg, Jernbaneverket, Oslo kommune gjennom Utdanningsetaten, Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), OPAK og FAVEO.

- SINTEF har det overordnede ansvaret for prosjektet. I tillegg deltar NTNUsom forskningspartner. Internasjonalt har vi knyttet til oss Aalto University i Finland og Construction Industry Institute (CII) som har base i Austin ved University of Texas. CII er et non-profit konsortium bestående av mer enn 100 eier, ingeniør-, entreprenør, og leverandørbedrifter fra både det offentlige og private. Ved hjelp av dem vil vi også kunne sammenlikne og dra nytte av erfaringer fra USA. Prosjektet har derfor også en internasjonal og akademisk ramme, mener avdelingsleder hos Reinertsen, Ole Jermstad.

MINIMUM 30 % REDUKSJON

Prosjektet skal videreutvikle et sett med verktøy som kan nyttes av sektoren for å redusere den totale gjennomføringstiden. Den operative delen av prosjektet starter i høst. Det er først da deltakerne starter for alvor med faglige møter på tvers av de
samarbeidende organisasjonene.

- Blant annet avholder vi workshops for å skape en felles arena for utveksling av fagkunnskap og ideer. Deltakerne skal også utføre hindringsanalyser for å se hva som er de begrensede aktivitetene i prosjektene. Vi skal forbedre prosjektprosesser ved å identifisere tiltak som kan redusere gjennomføringstiden og systematisk prøve ut disse i prosjektene til bedriftene. Det er vanlig å dele prosjektene inn i to faser - planlegging og bygging.

Selv om planleggingen kan ta lang tid, brukes mellom 85 og 90 prosent av kostnadene i løpet av byggeperioden. Tanken er å gjennomføre tiltakene for å vise at det er mulig å redusere den totale prosjekttiden. Målet er å halvere prosjekttiden samtidig som vi ivaretar kvalitet, sikkerhet og holder kostnadene nede.

Vi skal oppnå en minimum 30 prosent reduksjon i gjennomføringstiden sammenlignet med 2013-nivå. På sikt er målet at hele bransjen skal kunne bygge videre på de nyutviklede verktøyene og metodene, og dermed redusere tidsbruken ytterligere.

Vi er fornøyd med bevilgningen og den tilliten Forskingsrådet har vist ved å tildele rikelig med ressurser til viktige forskningsprosjekter som absolutt er nødvendige for å bringe bransjen fremover. Vi trenger utvilsomt nye og innovative modeller, og den oppfatningen er jeg glad Forskningsrådet deler med oss. Vi ser frem imot å komme i gang og se resultatene av arbeidet, avslutter Jermstad.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen