Arnstein Stamnes er direktør eiendomsdrift i Mustad Eiendom AS.
Arnstein Stamnes er direktør eiendomsdrift i Mustad Eiendom AS. (Foto: Erik Burås / Studio B13)

Vil inkludere driftspersonell i prosjekteringsfasen

Arnstein Stamnes i Mustad Eiendom mener at de som skal drifte og vedlikeholde eiendommer må være med på planleggingen av byggene. – Vi som jobber med forvaltning og drift kjenner ikke alle momenter i en tidlig fase – men det er nyttig at vi klargjør hva som må til for å kunne drifte godt.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Lilleakerbyen på grensen mellom Oslo og Bærum står foran store endringer. Mustad Eiendom skal drifte alle eiendommene i den nye byen selv.

– Det kommer mer og mer teknologi inn i byggene, da må vi ha kompetanse til å håndtere dette, sier Stamnes, som direktør eiendomsdrift i Mustad Eiendom AS.

Et grep for å øke kompetansen er Mustad-spekken, der de jobber tverrfaglig for å utvikle en metodikk for eiendomsutvikling.

  Foto: Erik Burås / Studio B13

– Mustad-spekken er et strategisk grep, basert på våre og byggenæringens erfaring. Frem til nå har drifts- og vedlikeholdspersonell i alt for liten grad blitt engasjert i en tidlig fase av byggeprosjektene, sier Stamnes.

Lønner seg i det lange løp

Selskapet som ble kåret til Årets grønne driftsteam i 2017 har allerede gjennomført flere enøk-tiltak på eksisterende bygg i utbyggingsområdet. Det er alt fra installasjon av solcelleanlegg til utskifting til LED-belysning. Med lange leieforhold er alle tiltakene lønnsomme.

Å bygge kvalitet er lønnsomt i lengden.

- Arnstein Stamnes

– Eiendomsbransjen opplever konjunkturer der finansielle investorer søker kortsiktig avkastning. De kjøper og selger etter svingninger i markedet, mens vi tenker langsiktig. Dårlig kvalitet gjør at man må rive og bygge nytt oftere. Vi skal bygge gode bygg med høy kvalitet og bærekraft. Å bygge kvalitet er lønnsomt i lengden, påpeker Stamnes.

Mustad har vært på området i snart 150 år, og de planlegger for nye 150 år.

  Foto: Erik Burås / Studio B13

– Vi ser på hva som må til for å få byggene mest mulig kostnadseffektive. Da må vi optimalisere tekniske og logistiske løsninger slik at det blir mulig å drift og forvalte skikkelig. Vi ønsker ikke å drive med unødvendig vedlikehold, slår han fast.

Vil utnytte stordriftsfordeler

Gjennom årene har de kjøpt opp eiendommer, bygg har kommet til og blitt endret underveis. Det har blitt enkeltstående prosjekt, som ikke har tatt hensyn til hverandre.

– Noe har vært bra, og noe har vært mindre bra – uansett kan vi lære av det, sier Stamnes.

– På området er det en rekke ventilasjonsanlegg og SD-anlegg som satt opp på ulike måter. Når vi kan tenke helhetlig får vi langt mer rasjonelle løsninger. Vi trenger ikke mange spillvannskummer eller avfallsstasjoner. Når vi etter hver skal utvikle Lilleakerbyen vil kunne utnytte stordriftsfordeler. Da vil det kanskje bli én eller to avfallsstasjoner i stedet for 14. Og de skal være bra, sier han.

Vi ønsker ikke å drive med unødvendig vedlikehold.

- Arnstein Stamnes

– Vi ønsker å inkludere historie i spekken. Den skal handle om mer enn å løse tekniske prinsipper. Vi skal ha strategiske føringer for hvordan vi skal bygge byen vår, sier Stamnes.

  Foto: Erik Burås / Studio B13

I arbeidet med Mustad-spekken har de startet med overordnete mål og prinsipper, men det kommer mer detaljerte beskrivelser etter hvert. Stamnes sier det er viktig at strategien forankres i alle ledd.

– Dette vil bli et dynamisk dokument som vil endres over tid. Vi skal gå fremtiden i møte, det skal gis rom for at man senere kan ta i bruk teknologiske løsninger som ennå ikke er kommet, sier Stamnes.

Fakta:

Mustad etablerte sin spikerfabrikk på Lilleaker i 1876 med direkte kraftoverføring fra Lysakerelva. Her ble det hovedsakelig produsert spiker og hesteskosøm. Industrivirksomheten ble nedlagt i 1980- og 90-årene. I 1986 ble Mustad Eiendom opprettet for å utvikle området fra industri til næringseiendommer.

TRE/26. mars 2019

Verdens høyeste trebygning står ferdig i Norge

Mjøstårnet ble offisielt åpnet den 15. mars 2019, og tar over tittelen som verdens høyeste trebygning. Bygningen på 18 etasjer, som ligger i Brumunddal, er hele 85,4 meter høy. Bygningen inkluderer et hotell, private hjem og kontorlokaler. Metsä Woods raske, lyse og grønne Kerto® LVL-produkter (laminert finertre) ble brukt i de mellomliggende gulvelementene i bygningen. Les hele saken

Til toppen