Vil måle byggkvalitet med Big Data

Vil måle byggkvalitet med Big Data

Byggskader, byggefeil og -mangler registreres i stadig større grad i digitale verktøy. Det gjør det mulig å måle byggkvalitet og omfanget av byggefeil systematisk og kontinuerlig.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

I et forprosjekt gjennomført for Direktoratet for byggkvalitet, konkluderer konsulentselskapet KPMG med at det er et stort potensial for å bruke statistikk og analyse til å vurdere byggkvalitet. Forprosjektet blir sentralt når direktoratet skal vurdere videre arbeid med systematisk innhenting av indikatordata og analyser.

Forprosjektet hadde som mål å avklare om Big Data-metodikk kan brukes til å kartlegge byggkvalitet og omfanget av byggefeil. Prosjektet har kartlagt omfanget av mulig relevant informasjon i registre og datakilder og identifisert indikatorer som kan brukes til å trekke ut relevant informasjon fra datakildene.

Statistikken kan hentes fra flere kilder, som FDV-systemer, kunde- og klagehåndteringssystemer og skadearkiver, og struktureres slik at de gir grunnlag for å se trender og årsakssammenhenger.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen