Vil måle byggkvalitet med Big Data

Vil måle byggkvalitet med Big Data

Byggskader, byggefeil og -mangler registreres i stadig større grad i digitale verktøy. Det gjør det mulig å måle byggkvalitet og omfanget av byggefeil systematisk og kontinuerlig.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

I et forprosjekt gjennomført for Direktoratet for byggkvalitet, konkluderer konsulentselskapet KPMG med at det er et stort potensial for å bruke statistikk og analyse til å vurdere byggkvalitet. Forprosjektet blir sentralt når direktoratet skal vurdere videre arbeid med systematisk innhenting av indikatordata og analyser.

Forprosjektet hadde som mål å avklare om Big Data-metodikk kan brukes til å kartlegge byggkvalitet og omfanget av byggefeil. Prosjektet har kartlagt omfanget av mulig relevant informasjon i registre og datakilder og identifisert indikatorer som kan brukes til å trekke ut relevant informasjon fra datakildene.

Statistikken kan hentes fra flere kilder, som FDV-systemer, kunde- og klagehåndteringssystemer og skadearkiver, og struktureres slik at de gir grunnlag for å se trender og årsakssammenhenger.

BELYSNING/23. februar 2018

Faglig ekspertise på lys må inn allerede i forprosjektet

– Det er viktig at de som skal planlegge belysningen i et bygge- eller oppussingsprosjekt kommer inn så tidlig som mulig i prosessen. Aller helst i forprosjektet. Riktig lys er en forutsetning for at de som skal bruke arealene, vil trives og være produktive der. Planlegging av et lysanlegg handler om å ta hensyn til brukernes behov samtidig som det skal utgjøre en helhet både funksjonelt og estetisk. Belysningen utgjør i tillegg ca. 20% av det totale energibruket i et kontorbygg så sparepotensialet er stort. Les hele saken

Til toppen