Vil revitalisere alle glassmesterlaugene

Vil revitalisere alle glassmesterlaugene

Håndverkslaug i Norge har dype og tradisjonsrike røtter. I Norge var det tilløp til et laugsvesen i Bergen allerede på slutten av 1200-tallet. Bergen Glassmesterlaug lever i beste velgående og nå ønsker oldermann Thor-Henning Johnsen å bidra til økt laugsvirksomheten over hele landet.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Bergen Glassmesterlaug har i dag 27 medlemsbedrifter som samarbeider godt i regionen.

– Vi har et flott faglig bransjefellesskap i Bergen og årlig avholder vi møter og konferanser hvor vi tar opp aktuelle faglige temaer. Enkelte andre laug har også god aktivitet. Men vi ønsker å få fart på laugene over hele landet og utnytte det faglige potensiale som ligger i en revitalisering av glassmesterlaugene, sier Johnsen.

Oldermannen, som er daglig leder i Johnsen Glass Vindusfabrikk, kan fortelle om en annen viktig suksessfaktor for sitt laug.

– Vi er opptatt av å få med hele fagets bredde. Derfor har Bergen Glassmesterlaug åpnet opp for at produsenter og bearbeidere, og fasadebyggere også kan være medlemmer i vårt laug, sier Johnsen.

Thor-Henning Johnsen ønsker samtidig å skape et enda bedre samarbeid mellom landets glassmesterlaug og Glass og Fasadeforeningen.

Foreningen har tatt opp hansken og samhandlingen har nå startet.

– Glass og Fasadeforeningen har lenge hatt ønske om å samarbeid med glassmesterlaugene i Norge. Laugene representere en viktig del av historien og er på mange måter vårt faglige anker. Etter initiativ fra oldermann i Bergen inviterte vi nylig til møte med representanter for laugene, for å starte dette samarbeidet, sier prosjektleder i Glass og Fasadeforeningen, Per Henning Graff.

Til stede på møtet var bransjefolk fra nevnte Bergen Glassmesterlaug, Vestfold og Telemark Glassmesterlaug, Oslo Glassmesterlaug og Trondheim Glassmesterlaug.

– Det har tidligere vært laugsvirksomhet i Østfold og Rogaland. Foreningen ønsker å gjennom dette nye samarbeidet og gjenåpne disse laugene, sier Graff.

Opplæringsringer

Glassfaget har stor spennvidde, og en glassfagarbeider kan jobbe i mange typer bedrifter innenfor håndverk og industri. Eksempelvis tradisjonelle glassmesterbedrifter, rammeverksteder og rammeforretninger, produksjonsbedrifter med isolerglass og sikkerhetsglass, produksjons- og montasjefirmaer for fasade-, vindus- og dørpartier, og bilglassverksteder som har som spesialfelt å montere ruter i kjøretøyer og transportmidler.

Denne faglige bredden kan gi lærebedriftene noen utfordringer. Bergen Glassmesterlaug er derfor spesielt opptatt av om det er mulig å opprette opplæringsringer der lærlinger kan hospiterer hos utvalgte bedrifter for å sikre at det gis opplæring i fagets fulle bredde.

– Vi må prøve å ta vare på det gamle i faget, men like viktig er det å implementere ny teknologi og nye idéer fra yngre generasjoner. På den måten kan vi gjøre faget interessant og konkurransedyktig i jakten på kommende lærlinger, sier oldermann Thor-Henning Johnsen.

– Nå har Bergen Glassmesterlaug satt ballen i spill. Hvordan skal foreningen bidra videre?

– Konklusjonen fra møtet med laugsrepresentantene var at Glass og Fasadeforeningen skal etablere et laugsutvalg bestående av representanter fra aktive laug, Kongsberg Videregående skole – Glassfagsenteret (KOVS) og foreningen. Andre instanser, som for eksempel OKH Vestfold, inviteres ved behov. Fra de landsdeler som ikke har laug, vil vi forsøke å rekruttere folk som kan representere regionen, sier Per Henning Graff.

– Har dere noen flere konkrete arbeidsoppgaver til dette nye utvalget?

– Ja, vi har med oss mange innspill fra møtet. Blant annet er det naturlig å ta med spørsmålene om gjennomføring av fagprøver og mulighetene for en felles prøvestasjon på KOVS. Vi ønsker å revidere og digitalisere undervisningsmateriell. Samtidig som vi markedsfører faget vil vi se på muligheten for å synliggjøre glassfaget overfor skolerådgivere og –lærere. Mye handler altså om rekruttering til og markedsføring av faget vårt. Dog vil mulighetsbilde bli stort om vi greier å etablere et godt samarbeid mellom laugene og forening, sier Graff.

– Hva skjer videre?

– Foreningen går nå i gang med å sette i sammen utvalget. Deretter vil vi sende ut en invitasjon til etableringsmøte. Dette avholdes 17.oktober på Thon Hotell Sandvika. Dette er dagen før Fagdagen 2017 på samme sted, forteller Graff.

ARKITEKTUR/21. juni 2018

Arealeffektive boliger med god standard

– Som arkitekter med stor andel boligprosjektering opplever vi i økende grad at byggherre ønsker å tilrettelegge for små boliger, og at vi må tegne svært arealeffektive planløsninger. Boligprisen i Oslo og andre store byer øker dramatisk og det er stor etterspørsel etter å bo sentralt. Samtidig er det en økende andel enslige husholdninger/endrede preferanser etc., som etterspør mindre arealer. Derfor har Hille Melbye Arkitekter utarbeidet en forskningsrapport som tar for seg disse temaene. Les hele saken

Til toppen