Vil satse på grønn IKT i kulturbyggene

Vil satse på grønn IKT i kulturbyggene

FutureBuilt tok initiativ til å samle kulturbyggene for å samarbeide om en satsing på grønn IKT, og nå er felles mål og krav på plass.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

I samarbeid med det nasjonale programmet for leverandørutvikling arrangeres en åpen dialogkonferanse for leverandører hvor det blir gitt mer informasjon om hensikt, behov og mål.

[factbox id="1"]

De tre store FutureBuilt-prosjektene Nasjonalmuseet, Munchmuseet og Deichmanske hovedbibliotek har tatt klimavennlige valg for byggene sine. Sammen skal de nå også utfordre bransjen til å tilby grønne løsninger på IKT.

Til nå har det vært relativt lite oppmerksomhet knyttet til miljøaspektene ved IKT i nybygg. Mengden informasjons- og kommunikasjonsutstyr blir stadig større i moderne bygg. Et generelt større fokus på miljø og økningen av IKT-utstyr gjør at det blir et stadig viktigere å være bevisst ved anskaffelser slik at materialene som benyttes er miljøvennlige og resirkulerbare, at energiforbruket er så lavt som mulig og at komponentene har en levetid som gir et godt miljøregnskap i et livssyklus-perspektiv.

- At de tre store kulturbyggene nå utfordrer bransjen til å tenke nytt og framtidsrettet er forbilledlig, og vi ser for oss at resultater og løsninger vil kunne ha stor overføringsverdi til andre prosjekter, sier Ulla Hahn i FutureBuilt.

BELYSNING/23. februar 2018

Faglig ekspertise på lys må inn allerede i forprosjektet

– Det er viktig at de som skal planlegge belysningen i et bygge- eller oppussingsprosjekt kommer inn så tidlig som mulig i prosessen. Aller helst i forprosjektet. Riktig lys er en forutsetning for at de som skal bruke arealene, vil trives og være produktive der. Planlegging av et lysanlegg handler om å ta hensyn til brukernes behov samtidig som det skal utgjøre en helhet både funksjonelt og estetisk. Belysningen utgjør i tillegg ca. 20% av det totale energibruket i et kontorbygg så sparepotensialet er stort. Les hele saken

Til toppen