Vil satse på grønn IKT i kulturbyggene

Vil satse på grønn IKT i kulturbyggene

FutureBuilt tok initiativ til å samle kulturbyggene for å samarbeide om en satsing på grønn IKT, og nå er felles mål og krav på plass.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

I samarbeid med det nasjonale programmet for leverandørutvikling arrangeres en åpen dialogkonferanse for leverandører hvor det blir gitt mer informasjon om hensikt, behov og mål.

[factbox id="1"]

De tre store FutureBuilt-prosjektene Nasjonalmuseet, Munchmuseet og Deichmanske hovedbibliotek har tatt klimavennlige valg for byggene sine. Sammen skal de nå også utfordre bransjen til å tilby grønne løsninger på IKT.

Til nå har det vært relativt lite oppmerksomhet knyttet til miljøaspektene ved IKT i nybygg. Mengden informasjons- og kommunikasjonsutstyr blir stadig større i moderne bygg. Et generelt større fokus på miljø og økningen av IKT-utstyr gjør at det blir et stadig viktigere å være bevisst ved anskaffelser slik at materialene som benyttes er miljøvennlige og resirkulerbare, at energiforbruket er så lavt som mulig og at komponentene har en levetid som gir et godt miljøregnskap i et livssyklus-perspektiv.

- At de tre store kulturbyggene nå utfordrer bransjen til å tenke nytt og framtidsrettet er forbilledlig, og vi ser for oss at resultater og løsninger vil kunne ha stor overføringsverdi til andre prosjekter, sier Ulla Hahn i FutureBuilt.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen