Vinner 600 kvm med unik stender

Vinner 600 kvm med unik stender

Statsbygg vinner 600 kvadratmeter areal ved å bruke den unike Moelven-stenderen Iso3 i ytterveggene i forbindelse med at Veterinærinstituttet og veterinærutdanningen nå slås sammen med NMBU.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Campus Ås er den største samlede utbygging i universitets- og høgskolesektoren i Norge noen gang. Oppdragsgiver er Kunnskapsdepartementet. AF Gruppen er tildelt tett bygg-entreprisen, og entreprenøren er nå i full gang med å fylle veggene med kuldebrobrytende materialer.

Fornøyd daglig leder

Daglig leder Sven Egil Holmsen i Moelven Multi3 AS er svært fornøyd.

- Prosjektet er det klart største enkeltprosjektet vi har levert Iso3 til. Leveransen tilsvarer over 20 fulle trailerlass med Iso3, sier Holmsen.

Mer areal med Iso3

Holmsen forklarer at dersom Statsbygg hadde brukt vanlig heltre som bindingsverk ville veggene spist opp hele 600 kvm mer av bruttoarealet i dette prosjektet forutsatt at byggelinjene hadde vært de samme.

– Dette viser at arealgevinsten med Iso3 er betydelig, selv om dette argumentet naturligvis er viktigere i boligprosjekter i tettbygde områder enn i dette prosjektet, sier Holmsen.

65.000 kvadratmeter

Til sammen vil nybyggene på Campus Ås ha et bruttoareal på rundt 65.000 kvm, og hele prosjektet har en totalkostnad på over 6,5 milliarder kroner. Byggene skal være ferdigstilt i 2019.

Statsbygg har sammen med ØKAW Arkitekter/ Henning Larsen Architects designet prosjektet etter passivhusstandarden med energiklasse A. Moelven ser at dette gjør det naturlig å velge Iso3 i veggene.

– Årsaken er at Iso3 gjør det betydelig enklere å bygge en komplisert passivhusvegg. Det blir færre sjikt og veggen blir 10cm slankere. I tillegg er kvaliteten høyere pga. lavere fukt enn vanlig trelast, og fordi stenderne er rette og lette, sier Sven Egil Holmsen.

Lavutslipp prioriteres

Lavutslippsmaterialer tillegges stadig mer vekt ved valg av byggematerialer.

–Vi undersøker derfor mulighetene for et fornybart isolasjonsskum til Iso3. Dette er viktig for oss selv om vi kan vise at en vegg med Iso3 gir lavere CO2-utslipp enn en tilsvarende vegg med vanlig trevirke, når man tar hensyn til lavere oppvarmingsbehov. En spart kWh tilsvarer 132gram CO2. Dette betyr at redusert varmetap gir betydelig effekt på CO2-avtrykket. Vi ser dessuten gode muligheter for gjenbruk eller materialgjenvinning av Iso3 etter bruk - noe som reduserer CO2-avtrykket ytterligere, forklarer Holmsen.

TEK 17 uten ambisjoner

Holmsen opplyser at energireglene i TEK 17 blir videreført uten endringer fra siste revisjon av TEK 10.

– I klimaforliket ble Stortinget for fem år siden enige om passivhuskrav fra 2015. I stedet for denne ambisiøse målsettingen er det i løpet av perioden kun kommet en beskjeden endring i TEK, sier han.

Holmsen ser imidlertid at det bygges stadig flere passivhus.

– Det gir et voksende marked for Iso3. I tillegg velger flere å bruke Iso3 ut fra byggevennlighet og for å være mer fleksibel i energiregnskapet i forhold til gjeldende TEK. Bedre vegger kan for eksempel gi mulighet for mer vindusareal eller reduserte isolasjonstiltak i andre bygningsdeler, avslutter Holmsen.

Made in Moelv

Det er AF Gruppen som vant «Tett bygg»-kontrakten med Statsbygg på Campus Ås. Entreprenøren er nå i gang med å fylle veggene i det første bygget med Iso3, som leveres pre-cut og tilpasset behovet i hver akse og etasje direkte fra fabrikken på Moelv.

BÆREKRAFT/17. oktober 2018

Saga Wood et miljøvennlig alternativt til trykkimpregnerte materialer

– Vi er her fordi vi tror helt og fullt på å at også i byggenæringen vil det settes krav til en mer miljøvennlig bransje. Dette ligger i vår DNA å arbeide miljøvennlig, sier Lars Høymann Kristensen fra Saga Wood. Les hele saken

BUILDING GREEN/17. oktober 2018

Building Green feirer Oslo sin status som miljøhovedstad

Møtestedet Building Green ble etablert i 2011, og har stadig vokst og blitt viktigere for Skandinaviske utbyggere. Nå er Building Green Norden største møtested for bærekraftig bygg og arkitektur. Møtestedet tar opp viktige utfordringer for bærekraftige nybygg og rehabilitering av eldre bygg. I København i fjor, ble utstillingen og konferansen besøkt av rundt 8 000 mennesker. Les hele saken

Til toppen