Vinnergruppen fra Multiconsult består av Ulf Christensen (til venstre), Anna Frederikke Østby og Wolfgang Kampel.
Vinnergruppen fra Multiconsult består av Ulf Christensen (til venstre), Anna Frederikke Østby og Wolfgang Kampel. (Foto: Chin-Yu Lee / Trondheim kommune)

Vinner internasjonal konkurranse for Nidarosdomen

Det norske laget fra Multiconsult har vunnet en internasjonal konkurranse for å finne klimavennlige energiløsninger til Nidarosdomen. Prinsippene er overførbare til mange av de andre steinkirkene vi har rundt om i Norge.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Oppvarmingen av Nidarosdomen byr på store utfordringer. Innetemperaturen kan være ganske lav når besøkende rusler rundt i yttertøy, men må være høyere når publikum sitter rolig på stoler og hører på lengre konserter. Samtidig har mye av interiøret og orglene ikke godt av for store fukt- og temperaturvariasjoner.

– Forenklet fortalt går vår løsning ut på å senke temperaturen i hele domen, og heller varme opp akkurat der man sitter, forteller rådgiver Anna Frederikke Østby i Multiconsult.

Gjennom et sonestyrt system kan varmluft tilføres gjennom åpninger i gulvet på de områdene der det til enhver tid er behov for det. I dag varmes Nidarosdomen opp med strøm og fjernvarme, men vinnergruppen har også sett på muligheter for å bruke brønnvarme og solceller slik at kirken på sikt kan bli mer selvforsynt med energi.

Hjemmeseier i finalen

Konkurransen Nidaros Open Innovation Competition var i regi av Trondheim kommune og Climate-KIC, og den omfattet energieffektivisering av Nidarosdomen og energiforsyning til hele området rundt. Etter en innledende runde, ble fire lag plukket ut til finalen. Der vant Multiconsult-gruppen foran lag fra Polen, Serbia og Italia.

– Vi la mye arbeid i en grundig analyse av helheten. Nidarosdomen er under oppgradering, det er mange interessenter og energiløsningen skal være klimavennlig. I tillegg kommer kompleksiteten i utformingen av kirken og at den brukes på mange ulike måter, sier rådgiver Wolfgang Kampel i Multiconsult.

I konkurranseutlysningen er det lagt vekt på at forslagene skal gi den beste energiløsningen, samtidig som de kulturhistoriske verdiene ivaretas.

God overføringsverdi

I 2017 brukte Nidarosdomen 1,5 GWh energi, hvorav 21 prosent var strøm og 79 prosent fjernvarme. Selv om kirken er spesiell i kraft av sin størrelse og utforming, har Multiconsult-løsningene overføringsverdi for mange andre kirker i Norge.

– Mange av prinsippene i løsningene kan brukes også andre steder, framholder Ulf Christensen som er tredjemann på Multiconsult-laget.

SYKEHUS/22. mars 2019

Prosjekterer nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet

Denne uken signerte Norconsult og Helse Sør-Øst RHF en avtale om arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester for utarbeidelsen av et forprosjekt for et nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet ved Oslo universitetssykehus HF. Les hele saken

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen