Eilert Haug Flyen og Bodil Motzke i Undervisningsbygg var svært fornøyde med ti deltakere i innovasjonskonkurransen.
Eilert Haug Flyen og Bodil Motzke i Undervisningsbygg var svært fornøyde med ti deltakere i innovasjonskonkurransen. (Foto: Benedicte Nylund)

Vinnere av innovasjonskonkurransen

Undervisningsbygg fikk inn ti gode forslag på lagring av solstrøm produsert på bygg i en innovasjonskonkurranse nylig. Her er de fem vinnerne.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Førstepremie til Swecos hurtiglading for elbiler

Sweco sitt forslag besvarer kriteriene på en god måte. Miljørådgiver Bodil Motzke i Undervisningsbygg sier Sweco sitt forslag er en spennende vinner.

– Juryen likte godt alle detaljene som er beskrevet rundt løsningsforslaget, som gir stor troverdighet rundt gjennomføringen av løsningen. Forslaget viser også nye måter å tenke på når det gjelder omforming av energi og å skape lønnsomhet rundt konseptet, sier hun.

Løsningen fra Sweco ble innstilt som vinner av konkurransen og får premie på 200.000 kr.

Delt andreplass

ÅF Engineering sitt forslag om hydrogen er en grundig og god besvarelse av løsningen, som kvitterer ut kriteriene. 

– Forslaget er kanskje den løsningen som har et lengst utviklingsspor, hvor lønnsomheten vil ligge lengre frem i tid. Likevel er løsningen den som svarer ut vår utfordring til sesonglagring over tid best, selv om energieffektiviteten er avhengig av tappevannsbehov og energikilder, forklarer Bodil Motzke.

Løsningen vant delt 2.plass i konkurransen. Premie 150.000 kr.

Den andre andreplassvinneren er forslaget om elbilbatterier fra Incube AS.

Motzke sier forslaget var bra med en god besvarelse som svarte ut kriteriene. Hun forteller at juryen likte spesielt godt innovasjonsgraden av løsningen. 

– Besvarelsen beskriver en gjennomtenkt og troverdig metode for utnyttelse av brukte elbilbatterier, spesielt god med tanke på gjennomførbarhet, understreker hun.

Løsningen fra Incube AS vant en delt 2.plass i konkurransen. Premie 150.000 kr.

Delt tredjeplass

Styringssystem fra eSmart Systems er en grundig besvarelse og kvitterer ut kriteriene godt. 

– eSmart Systems tar også opp utfordringen med sesonglagring og lagring over kortere intervaller. Styringssystemet som er beskrevet er absolutt interessant og et godt styringssystem er en nødvendig komponent i et energikonsept for et plusshus skolebygg, sier Bodil Motzke.

Løsningen vant delt 3.plass i konkurransen. Premie 50.000 kr.

Den andre tredjeplassen går til hybrid energiforsyningssystem fra Norwegian Green Energy. Dette var en grundig og god besvarelse.

– Forslaget viste en god forståelse for vår utfordring, og hadde en god og konkret beskrivelse av løsningen, sier Bodil Motzke. 

Løsningen vant delt 3.plass i konkurransen. Premie 50.000 kr.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen