Viser vei med smarte digitale løsninger

Viser vei med smarte digitale løsninger

– Med sitt nye Digibyggprosjekt går Statsbygg i front med nye digitale løsninger for byggenæringen. Gol trafikkstasjon er et spennende pilotprosjekt, som viser hvordan ny teknologi kan gjøre det enklere og rimeligere å bygge, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Statsbygg vil i sitt første Digibyggprosjekt ta i bruk radiobrikker for å sikre effektiv logistikk og drift av bygget. Den nye trafikkstasjonen på Gol blir et pilotprosjekt for bruk av såkalt RFID-teknologi. Dette er sensorteknologi som gjør det mulig å lese av informasjon fra en liten brikke som er plassert på alle produkter og komponenter som har betydning for forvaltning og drift av selve bygget.

[factbox id="1"]

Løsningen kan sammenlignes med varehandelens strekkoder, hvor informasjon om produktet samles i et digitalt punkt.

– Det er svært gledelig at byggebransjen med dette pilotprosjektet tar et stort skritt i riktig retning når det gjelder digitalisering. Prosjektet vil forhåpentligvis gi resultater som på sikt kan tas i bruk i smarte byer og kommuner i alle deler av landet, sier Jan Tore Sanner, og viser til at dette er konkrete resultater av regjeringens arbeid med digitalisering av prosesser i bolig- og bygningsbransjen.

RFID

Byggevarer merket med RFID gir hurtig informasjon om produktene. RFID-merkete byggevarer som skannes på en trailer, gir umiddelbar oversikt over hvilke varer som er på traileren, slik at de kan losses på rett sted.

I pilotprosjektet på Gol trafikkstasjon er det komponenter knyttet til ventilasjon, elektronikk, vvs og dører, hengsler, vinduer som skal merkes med RFID.

– Vårt mål er å gjøre det raskere og rimeligere å bygge. Da må offentlige og private aktører gå sammen for å teste ut nye løsninger. Statsbyggs Digibyggsatsing er et veldig godt eksempel på akkurat dette, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Statsbygg samarbeider med GS1, NHO Virke, Byggevareindustrien og Building Smart Norge om å utvikle RFID i byggebransjen.

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen