Viser vei med smarte digitale løsninger

Viser vei med smarte digitale løsninger

– Med sitt nye Digibyggprosjekt går Statsbygg i front med nye digitale løsninger for byggenæringen. Gol trafikkstasjon er et spennende pilotprosjekt, som viser hvordan ny teknologi kan gjøre det enklere og rimeligere å bygge, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Statsbygg vil i sitt første Digibyggprosjekt ta i bruk radiobrikker for å sikre effektiv logistikk og drift av bygget. Den nye trafikkstasjonen på Gol blir et pilotprosjekt for bruk av såkalt RFID-teknologi. Dette er sensorteknologi som gjør det mulig å lese av informasjon fra en liten brikke som er plassert på alle produkter og komponenter som har betydning for forvaltning og drift av selve bygget.

[factbox id="1"]

Løsningen kan sammenlignes med varehandelens strekkoder, hvor informasjon om produktet samles i et digitalt punkt.

– Det er svært gledelig at byggebransjen med dette pilotprosjektet tar et stort skritt i riktig retning når det gjelder digitalisering. Prosjektet vil forhåpentligvis gi resultater som på sikt kan tas i bruk i smarte byer og kommuner i alle deler av landet, sier Jan Tore Sanner, og viser til at dette er konkrete resultater av regjeringens arbeid med digitalisering av prosesser i bolig- og bygningsbransjen.

RFID

Byggevarer merket med RFID gir hurtig informasjon om produktene. RFID-merkete byggevarer som skannes på en trailer, gir umiddelbar oversikt over hvilke varer som er på traileren, slik at de kan losses på rett sted.

I pilotprosjektet på Gol trafikkstasjon er det komponenter knyttet til ventilasjon, elektronikk, vvs og dører, hengsler, vinduer som skal merkes med RFID.

– Vårt mål er å gjøre det raskere og rimeligere å bygge. Da må offentlige og private aktører gå sammen for å teste ut nye løsninger. Statsbyggs Digibyggsatsing er et veldig godt eksempel på akkurat dette, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Statsbygg samarbeider med GS1, NHO Virke, Byggevareindustrien og Building Smart Norge om å utvikle RFID i byggebransjen.

Til toppen