Forslag fra Niels Torp Arkitekter.
Forslag fra Niels Torp Arkitekter. (Illustrasjon: Niels Torp Arkitekter)

Visjoner for Slettatorget

Med utgangspunkt i sine eiendommer på Slettatorget har Pellerin begynt å legge planer for en utvikling av et nytt bydelssenter for Kvaløysletta. Den første delen av et slikt prosjekt er regulering av området – en prosess som alene kan ta et par år.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

For å la tanker og ideer myldre før selve reguleringsprosessen starter har Pellerin engasjert fire arkitektkontor til å illustrere hvordan de kan tenke seg at et slikt bydelssenter kan utformes. 

Et reguleringsarbeid må omfatte hele området som det vil være naturlig å bruke til bydelssenter, og arkitektene har derfor fått frie tøyler til å tenke tanker som omfatter også andre eiendommer enn bare dem som Pellerin kontrollerer pr i dag.

Et bydelssenter med aktivitet og liv

Denne første runden der fire forskjellige arkitektkontorer har fått presentere sine egne tanker vil helt sikkert bidra til å avdekke spennende muligheter - og vil skape både engasjement og debatt. Det er også meningen. Det eneste vi vet pr i dag er at det ferdig utbygde bydelssenteret ikke kommer til å se ut som noen av disse første utkastene, men vi håper at illustrasjonen kan bidra til nye visjoner om hvordan et bydelssenter kan og bør utformes.

Forslag fra Niels Torp Arkitekter.
Forslag fra Niels Torp Arkitekter. Illustrasjon: Niels Torp Arkitekter

De overordnede kommunale planene har lenge angitt at Slettatorget skal være Kvaløyslettas bydelssenter, men frem til nå har ikke noen av eierne kontrollert tilstrekkelig med eiendom til å kunne gå i gang. Pellerin ønsker å skape et bydelssenter med aktivitet og liv – et sted der folk ønsker å tilbringe mer tid enn bare for å handle – et sted der kvaløyboerne kan få dekket de fleste av sine behov både hverdag og helg. Dersom de vedtatte planer om en ny Kvaløyforbindelse til Selnes blir gjennomført vil området rundt Slettatorget bli det åpenbare knutepunktet på Kvaløysletta. I den nye kommunedelens arealdel ble området på nedsiden av fylkesvegen avsatt til utbyggingsformål. Kommunen ser for seg et betydelig antall nye boliger i området. Kanskje burde da også ny ungdomsskole lokaliseres hit? Klarer Pellerin å lage det naturlige stoppestedet der folk fra hele byen slapper av etter å ha vært på skitur på Kvaløya? Får Pellerin til å etablere en utendørsscene med aktiviteter – bibliotek – offentlig og privat tjenesteyting – osv? Sikkert er det at det må legges til rette for god kollektivtilknytning. Innføring av bompenger vil bidra til at flere velger å la bilen stå i det daglige. Flest mulig må finne det attraktivt å stoppe her for å gjøre daglige innkjøp selv om man bruker buss til og fra jobb.

Her er det åpning for mange innspill om hvordan bydelssenteret på Kvaløysletta kan utvikles og vitaliseres, og Pellerin ser for seg en god prosess der mange stemmer blir hørt.

BÆREKRAFT/25. mai 2018

Stor interesse for mer kunnskap om bærekraftig bygg

Nordens største møtested for bærekraftig bygg og arkitektur kommer for første gang til Oslo i oktober. Danskene bak møtestedet har blitt godt mottatt med mange henvendelser fra interesserte utstillere, og har oppstartet samarbeid med blant andre Bellona, OREEC og Omsorgsbygg. Les hele saken

BYUTVIKLING/25. mai 2018

Fra sentrumsdød til sentrumsglød

Kullkranbrua løfter den slitne havna i Aarhus. Den nedlagte flyplassen huser et kunst- og kultursenter. Den tomme butikken har blitt pop-up-shop, verksted, drivhus og grendehus. Torsdag 31. mai åpner DOGA to store utstillinger som viser hvordan vi kan ta i bruk byenes ressurser på nye måter og skape nytt liv i tomme lokaler. Les hele saken

Til toppen