ZEB-konferansen 2017 – Kunnskapen må spres

ZEB-konferansen 2017 – Kunnskapen må spres

Avanserte materialer, helt nye måter å bygge på, innovative løsninger og hvordan byggenæringen skal ta dette i bruk, får du informasjon om og svar på i løpet av historiens siste ZEB-konferanse i Trondheim i januar.

  • Event
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Etter åtte år med intens forskning og enorme mengder publiserte resultater, er tiden inne for å se hva som har kommet ut av en av de største satsningene på utvikling av nullutslippsbygg noensinne.

Har brukt kunnskapen

Den 19. januar samles mange av landets største aktører innen miljøvennlig byggeri. Administrerende direktør i Statsbygg, Harald V. Nikolaisen, er blant de som skal reflektere over fremtiden på konferansen.

[factbox id="1"]

– Statsbygg var en av pådriverne bak etableringen av ZEB, og vi har benyttet kunnskapen til å realisere Norges første ZEB-COM-bygg på Evenstad. Jeg skal fortelle mer om dette og samtidig få med meg oppsummeringen av kunnskap og innovasjon som er skapt i ZEB. Senteret har bidratt til å utvikle en helt ny bygningsstandard med sin forskning på nullutslippsbygg. Jeg gleder meg til å fortelle hva vi i Statsbygg har lært av ZEB.

Han peker på at ZEB har definert hva et nullutslippsbygg er for en hel bransje, at forskningssenteret har bidratt til at byggenæringen har fått vist at slike bygg faktisk er mulig – og ikke minst at denne kan være en relevant bidragsyter til et lavutslippssamfunn.

– Pilotprosjektene har hatt stor læringsverdi for byggenæringen. De er strålende eksempler på hvordan innovative løsninger blir til når man tør å sette seg svært høye mål og har risikovilje, sier Nikolaisen, som er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har en mastergrad fra BI innen prosjekt- og virksomhetsledelse.

Nikolaisen viser til at det oppstår nye forretningsforbindelser i kjølvannet av ZEB. I løpet av de neste 10 årene tror han at det kommer til å bli bygget mange nullutslippsbygg.

– Den største utfordringen er kompetanse hos alle involverte i næringen. Men ZEB har vist at det er mulig, og nå må den kunnskapen spres!

– Kreative måter å begrense klimaendringer på

Tom Collins kommer hele veien fra Ball State University i USA hvor han er professor i arkitektur og underviser i design og miljøsystemer. Hans forskning fokuserer på energiytelsen til bygg og menneskelig adferd, med vekt på å bruke arkitektonisk forskning for å løse problemer som kan oppstå i praksis når man skal utforme moderne design.

[factbox id="2"]

– ZEB er fascinerende for meg fordi senteret ønsker å synliggjøre og ta opp en rekke kreative måter å begrense globale klimaendringer på. De er ambisiøse når de forsøker å gjøre rede for den komplekse prosessen det er å betale tilbake materielle og operasjonelle utslipp over byggets levetid. ZEB har en praktisk, helhetlig og robust tilnærming til bygg og design, sier Collins.

Han ønsker at designyrker skal ta mer ansvar for miljøpåvirkning fremover.

– For vårt miljø er ZEB en spennende sti å tråkke opp. Dette blir min første tur til Norge, og jeg ser frem til å dele mine tanker om ZEB sett fra et amerikansk perspektiv, understreker Collins.

– Ta de riktige valgene

Anne Grete Hestnes er en av ZEBs grunnleggere og har vært med helt siden starten for åtte år siden, første halvdel som senterleder. Hun kommer til å trekke opp de historiske linjene og belyse hvordan ZEB er et ledd i et langsiktig arbeid. Akkurat nå er hun i ferd med å ferdigstille en hel bok om ZEB-prosjektet.

– Jeg håper at mange nå får øynene opp for alt resultatene i ZEB kan brukes til. Jeg ser frem til å få presentert hva slags ringvirkninger arbeidet til senteret gir, og en bredere forståelse av hva ZEB har bidratt med. Når det gjelder fremtidens bygg har ZEB gitt alle aktører større kompetanse til å ta de riktige valgene.

Direktør for CICERO – Senter for klimaforskning, Kristin Halvorsen, kommer også til konferansen med et foredrag om hvorfor vi trenger nullutslippsbygg.

BELYSNING/20. februar 2019

Giganthall fikk pris for lysbruk

– Dette er et stort prosjekt, det er ingen tvil om det. 4 spor inne i fjellet, der de to midtre sporene er dimensjonert for passering av tog i 250 kilometer i timen sier sitt om hvilke tekniske utfordringer vi har møtt. Kanskje nettopp derfor er det hyggelig å få en utmerkelse for lysdesignet. Les hele saken

REHABILITERING/20. februar 2019

Slik skal Nationaltheatret bli flott igjen

En moderne hovedscene, omfattende restaurering, store tekniske utbedringer og arealer under bakken vil gi publikum og ansatte en helt ny opplevelse i Nationaltheatret. Nå søker Statsbygg etter en prosjekteringsgruppe som skal anbefale konkrete løsninger for oppussingen. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen