Suksess med seminar om parametrisk design og BIM

BIM/ 5. mars 2019

Suksess med seminar om parametrisk design og BIM

Tirsdag 12. februar ble det for andre gang i Norge arrangert seminar om parametrisk design og BIM. Over 130 personer var til stede på Felix Konferansesenter for å høre en rekke norske og internasjonale foredragsholdere. De fortalte om hvordan de benytter parametrisk design i sin hverdag. Les hele saken

Økt effektivitet gjennom gode prosesser for informasjonsforvaltning

BIM/28. februar 2019

Økt effektivitet gjennom gode prosesser for informasjonsforvaltning

22. mars arrangerer Cobuilder et seminar om den nye standarden ISO 19650 som gir retningslinjer for forvaltning og produksjon av informasjon ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM). Prosessene beskrevet i ISO 19650, som også blir implementert som Norsk Standard, skal blant annet gi økt effektivitet og reduksjon av prosjektkostnader. Les hele saken

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

​Nytt skritt for utviklingen av BIM i Oslo

BIM/13. september 2018

​Nytt skritt for utviklingen av BIM i Oslo

Digitalisering av byggenæringen er i full gang. Det er derfor et stigende fokus på at bli klokere og utveksle erfaringer blant virksomheter og kolleger. Neste uke avholdes første møte i det nyetablert tverrfaglige BIM-nettverk Oslo med representasjon fra byggherrer, utførende, prosjekterende og andre grupper i BAE-næringen. Les hele saken

Last flere saker