Digitalisering gir bedre avviksrapportering

DIGITALISERING/24. november 2017

Digitalisering gir bedre avviksrapportering

Digital byggeplass gir nye muligheter og forbedrede rutiner i registering av avvik innen SHA og HMS. Bedre sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) oppnås ved å bruke et heldigitalt verktøy med integrert BIM-visning. Verktøyet ble tatt i bruk på byggeplassen i Halden der Statsbygg ferdigstilte i november en ny kontorfløy for Høgskolen i Østfold (HiØ), Halden. Les hele saken

ENTREPRENØR/28. august 2017

- Vellykket seminar om digitalisering

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) inviterte tirsdag 22. august inn til seminar rundt mulighetene for å bygge smartere gjennom digitale arbeidsprosesser. Mange fulgte seminaret i NHO-bygget og over 300 fulgte sendingen live på nettet.

BIM/25. august 2017

Overlater utviklingen av BIM-standarder til privat sektor

Det er helt uforståelig at norske myndigheter overlater utviklingen av BIM-standarder i byggenæringen til privat sektor alene. Hadde Staten tatt en aktiv rolle i dette arbeidet ville vi fått enorme samfunnsbesparelser i penger, forbruk av ressurser, klimagassutslipp, arbeidsplasser og fremtidige eksportsuksesser. Dette sier daglig leder Jorulv Rangnes i Jotne EPM Technolog, som mener holdningen myndighetene viser er samfunnssløseri.

Ønsker å bryte det digitale klasseskille

BIM/ 2. mai 2017

Ønsker å bryte det digitale klasseskille

Bygg Reis Deg skal utvikle, markedsføre og arrangere møteplasser som gir deltagerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft. Med utgangspunkt i Byggenæringens Landsforening sin nylige lanserte strategi for en heldigitalisert byggenæring ønsker Bygg Reis Deg å bidra til å bryte det digitale klasseskille ved å etablere en egen Digital Arena.

BIM/ 9. februar 2017

Arkitekter strømmer på Thursday AfterWork i Oslo

Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHIB) nærmer seg ferdigstillelse, et bygg som har gitt både Statsbygg og arkitekten verdifulle erfaringer i temaer som LEAN-tankegang, systematisk ferdigstillelse og i bruken av BIM. Disse erfaringene deler de med arkitekter, byggentreprenører og andre aktører på arrangementet Thursday AfterWork den 16. februar i Oslo, arrangert av 11 ledende leverandører i Norge.

BIM/ 6. februar 2017

Schüco går offensivt ut med digitalisering

Industri 4.0 er et prosjekt drevet av en regjeringsstyrt forskningsunion i Tyskland, som har et ønske om å optimalisere hele verdikjeden ved hjelp av digitale hjelpemidler. Industriproduksjonen skal samkjøres med moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Det tekniske grunnlaget for dette er intelligente og digitale nettverksystemer. For byggebransjen betyr dette å knytte sammen alle prosesser fra design og planlegging av et byggeprosjekt via produksjon, montering, bruk og vedlikehold til gjenvinning av materialene ved rivning.

Last flere saker