Styrker sin posisjon som digitaliseringspartner til byggebransjen i Norden

DIGITALISERING/ 9. april 2019

Styrker sin posisjon som digitaliseringspartner til byggebransjen i Norden

Infobric utvider sortimentet av smarte digitale løsninger for å øke sikkerheten og effektiviteten i den nordiske byggebransjen. Gjennom oppkjøpet blir Tempus AS med datterselskapet Templus AB nå en del av Infobric. Les hele saken

Prognosene for neste år er synkende

PROGNOSER/12. mars 2019

Prognosene for neste år er synkende

– Vi har laget prognoser for byggenæringen som viser en fallende tendens i 2018 og nullvekst i 2019, etter sterk vekst de to siste årene. Totalt sett blir 2018 likevel et greit år, fordi anlegg øker ganske formidabelt, spesielt når det gjelder vei og jernbane, med en vekst på hele 15%. I 2019 og 2020 fortsetter anlegg å øke, samtidig som det får drahjelp fra flere nye store sykehus, hvilket sikrer volumvekst på rundt 4% i det totale bygg- og anleggsmarkedet – på tross av et fallende nyboligmarked. Les hele saken

På kvinnedagen 8. mars: Tar dere utfordringen?

HMS/ 8. mars 2019

På kvinnedagen 8. mars: Tar dere utfordringen?

Vi trenger et krafttak fra hele næringskjeden for å få flere kvinner til å velge et yrkesliv innen bygg- og anlegg. Her må alle bidra – foreldre, utdanningsinstitusjoner, byggherrer, produsenter av arbeidsklær og arbeidsutstyr, byggevarekjeder, brakkeutleiere, fagforeninger og arbeidsgivere. Tar dere utfordringen? Les hele saken

BAE/ 4. mars 2019

Vil bidra til å styrke delingskulturen

Fellesprosjektet «BAE- Næringen - Sammen 2020» til BAE- rådet som består av alle foreningene i verdikjeden; Arkitektbedriftene i Norge, BNL, MEF, NELFO, Norsk Eiendom, NBEF, RIF og Virke Byggenæringen har på kort tid fått stor oppslutning. Over 40 bedriftsledere har allerede signert en partnerskapsavtale og flere ønsker å bli med. Les hele saken

BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK/28. februar 2019

Velg byggenæringen!

Søknadsfristen til videregående opplæring er rett rundt hjørnet. Byggenæringen har behov for flere folk for å bidra til å løse mange store oppgaver. Vi klarer ikke dette uten at flere ungdommer velger vår næring og vi ønsker også at flere jenter velger oss. Les hele saken

BYGGENÆRINGEN/25. januar 2019

Læreplassrekord i 2018: Bygg- og anleggsteknikk på topp

85 prosent av søkere innenfor bygg og anlegg hadde fått godkjente lærekontrakter ved utgangen av fjoråret, viser siste måling. Gjennomsnittet for alle utdanningsprogram er 74 prosent. – Dette gode tall og bekrefter at vi er på rett vei, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL. Les hele saken

LOVGIVNING/21. januar 2019

Regjeringen forenkler regelverk for arbeider på eksisterende bygg

Den nye regjeringen viderefører arbeidet med forenkling av plan- og byggesaksprosessene. Det innebærer tiltak både med regelverk, praksisforbedring og digitalisering. Et nytt punkt som er kommet inn er forenkling av regelverk for arbeider på eksisterende bygg, det vil si tekniske krav ved gjennomføring av oppgradering. Les hele saken

YRKESFAG/29. november 2018

Prognoser for byggenæringen: Sterkt 2019 for nye yrkesbygg

Det er forventet vekst i alle deler av byggenæringen, bortsett fra nye boliger i 2019, men også der forventes det vekst i 2020. Nye yrkesbygg skal vokse med 8,8 prosent i 2019, noe som er den høyeste veksten på over 10 år. – Veksten i yrkesbygg betyr at norsk næringsliv øker investeringene, sammen med anleggssektoren skaper det forventninger om et godt år også i 2019, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL. Les hele saken

BYGGENÆRINGEN/24. oktober 2018

Vi må velge kontraktsformer som fremmer samarbeid

Konflikter mellom partene i byggenæringen er økende. Resultatet er ofte kostnadsoverskridelser og forsinkede leveranser. Den tradisjonelle kontraktsformen forener ikke interessene mellom rådgiver, entreprenør og byggherre, men løsningen kan være enkel: Samspillskontrakter gir en struktur som fremmer samarbeid og måloppnåelse. Les hele saken

BUILDING GREEN/17. oktober 2018

Building Green feirer Oslo sin status som miljøhovedstad

Møtestedet Building Green ble etablert i 2011, og har stadig vokst og blitt viktigere for Skandinaviske utbyggere. Nå er Building Green Norden største møtested for bærekraftig bygg og arkitektur. Møtestedet tar opp viktige utfordringer for bærekraftige nybygg og rehabilitering av eldre bygg. I København i fjor, ble utstillingen og konferansen besøkt av rundt 8 000 mennesker. Les hele saken

Last flere saker