Vil inkludere driftspersonell i prosjekteringsfasen

PROSJEKTERING/12. juni 2018

Vil inkludere driftspersonell i prosjekteringsfasen

Arnstein Stamnes i Mustad Eiendom mener at de som skal drifte og vedlikeholde eiendommer må være med på planleggingen av byggene. – Vi som jobber med forvaltning og drift kjenner ikke alle momenter i en tidlig fase – men det er nyttig at vi klargjør hva som må til for å kunne drifte godt. Les hele saken

Last flere saker