Lavest klimapåvirkning med høyhus i tre

ENOK/ 8. september 2017

Lavest klimapåvirkning med høyhus i tre

Ny studie dokumenterer at man kan redusere klimagassutslipp med opptil 85 prosent ved å bygge høyhus med bærekonstruksjon i tre i stedet for i stål og betong. Energi- og miljørådgiver Julie Lyslo Skullestad i Asplan Viak har gjennomført den første norske studien som sammenlikner høyhus bygget i tre, stål og betong i et klimaperspektiv.

ENOK/ 4. mai 2017

Tåsenhjemmet - verdens første sykehjem i pluss?

Omsorgsbygg skal rive og bygge nytt sykehjem på Tåsen. Det nye bygget skal føres opp i tre, har ambisjon om å bli plusshus, skal være et FutureBuilt-prosjekt, og breeames til ambisiøse «excellent». Og i tillegg skal utslippene fra byggeplass reduseres ved hjelp av elektriske anleggsmaskiner.

ENOK/20. april 2017

Endrer rangeringskriterier for eksisterende bygg

Enova endrer rangeringskriteriene innen programmet Eksisterende bygg. Prosjekter som blir gjennomført ved hjelp av energisparekontrakter og aktører som har innført energiledelse vil nå stå sterkest i konkurransen om støttemidlene.

ENOK/19. april 2017

Effektøkonomisering kan gi store kostnadsreduksjoner

Virksomheter og eiendomsbesittere bør tenke mer på effektøkonomisering—ikke bare energiøkonomisering. Effektprising gjør at dine høyeste effektuttak har stor betydning for bedriftens totale energikostnader. Å begrense uttakstoppene kan gi store kostnadsreduksjoner.

ENOK/ 1. mars 2017

Hensynsfulle hus for mennesker og natur

På 1990-tallet samlet en gruppe mennesker seg omkring visjonen om en bærekraftig måte å bo og leve på. Utgangspunktet var å bygge egne bolighus i naturmaterialer som var selvforsynt med energi. Prosessen med økolandsbyprosjektet i Hurdal tok lang tid, fra idealisme og halmboliger til eiendomsselskap med prefabrikkerte bygg og naturlig ventilasjon.

Fossilfrie byggeplasser i fokus

ENOK/13. februar 2017

Fossilfrie byggeplasser i fokus

NCCs aller første fossilfrie byggeplass på Jordal Amfi ble hyllet av de fremmøtte da den offisielle rivningen startet. Dette betyr at alle anleggsmaskiner på byggeplassen skal være elektriske eller gå på biodiesel. Det samme gjelder oppvarming og tørking av byggeplassen. Den nye hallen skal stå ferdig til sesongstart i 2018 og blir Norges mest moderne og energieffektive ishall.

Last flere saker